Volume: 7
Issue: 3
Year: 2019
A Quantitative Analysis of the Factors That May Cause Occupational Accidents at Ports [J ETA Maritime Sci]
J ETA Maritime Sci. Ahead of Print: JEMS-15238

A Quantitative Analysis of the Factors That May Cause Occupational Accidents at Ports

Mahmut Mollaoğlu1, Umur Bucak2, Hakan Demirel2
1Bulent Ecevit University Social Sciences Institution, Department of Maritime Business Administration, Zonguldak, Turkey
2Bulent Ecevit University Maritime Faculty, Department of Maritime Business Administration, Zonguldak, Turkey

In recent years, the concept of sustainability has come to the forefront as a requirement of strategic management in ports. The safety component which has an important place in the social dimension of sustainability, is very valuable in terms of minimizing work accidents at the port area. In order to take precautions against the work accident threat, understanding which risks cause work accidents is as important as knowing how these accidents occur. The aim of this study is to identify risks in port area that cause Occupational Health and Safety (OHS) violations and to reveal prominent risks as a result of expert reviews. Fuzzy AHP method is employed to analyze priority perception of the experts. Accordingly, risks which are ‘Overconfidence and Disengagement’, ‘Inter-Department and In-Department Communication Gap’, ‘Lack of Attention’, ‘Failure to Take Required Precautions during Repair and Maintenance’ have been come into prominence in comparison to other factors. It can be concluded that human factor and communication level have vital role to provide OHS in port area.

Keywords: Occupational Health and Safety, Port Area, Fuzzy AHP, Human Factor.


Limanlarda İş Kazalarına Neden Olabilecek Faktörlere İlişkin Nicel Bir Analiz

Mahmut Mollaoğlu1, Umur Bucak2, Hakan Demirel2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Turkey
2Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Turkey

Son yıllarda limanlarda, stratejik yönetimin bir gereği olarak sürdürülebilirlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu içerisinde önemli bir yer tutan güvenlik unsuru, liman sahasında iş kazalarının minimize edilmesi kapsamında oldukça değerlidir. İş kazası tehdidine karşı önlem alabilmek adına iş kazalarına neden olan riskleri kavramak, bu kazaların nasıl gerçekleştiğini bilmek kadar önemlidir. Bu çalışmanın amacı liman sahasında iş sağlığı ve güvenliği ihlallerine sebep olabilecek riskleri tanımlamak ve uzman değerlendirmeleri sonucu öne çıkan riskleri ortaya koymaktır. Uzmanların öncelik algısının analiz edilmesinde Bulanık AHP yöntemine başvurulmuştur. Buna göre, ‘Aşırı Güven ve İşi Boş Verme’, ‘Birimler Arası ve Birim İçi İletişim Kopukluğu’, ‘Dikkat Eksikliği’ ve ‘Bakım ve Onarım Sırasında Gerekli Önlemlerin Alınmaması’ gibi riskler diğer kriterlere nazaran çok daha fazla ön plana çıkmıştır. Böylece insan faktörü ve iletişim düzeyinin liman sahasında İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir role sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Liman Sahası, Bulanık AHP, İnsan Faktörü.
Corresponding Author: Umur Bucak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar

Copyright © 2019 JEMS
Lookus & OnlineMakale