Volume: 7
Issue: 2
Year: 2019
Segmentation of Aegean Fishing Fleet and Spatial Distribution of Fishing Capacity [J ETA Maritime Sci]
J ETA Maritime Sci. 2013; 1(1): 1-6

Segmentation of Aegean Fishing Fleet and Spatial Distribution of Fishing Capacity

İlke Koşar Danışman
Mersin University, Maritime Vocational School, Mersin

The data on fishing fleet play an important role in fisheries management. It is an
effective method that collection of reliable and regular data on fleet, and these data into
information that is needed in terms of fleet management.
In this study, it is demonstrated that the segmentation of the Aegean fishing fleet
and fishing port based spatial distribution of fishing capacities concerning each fleet
segment at the Aegean coast to improve fisheries management.

Keywords: Fishing fleet, Fleet segmentatin, Fishing capacity, Fishing port


Ege Bölgesi Balıkçı Filosunun Sınıflandırılması ve Balıkçılık Kapasitesinin Barınak Bazlı Alansal Dağılımı

İlke Koşar Danışman
Mersin Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Mersin

Balıkçı filosuna ilişkin veriler, balıkçılık yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Filonun düzenli ve güvenilir verilerinin elde edilmesi ve bu verilerin filo yönetimi
açısından gerekli bilgilere dönüştürülmesi özellikle birden çok türün avcılığının çok
çeşitli av araçları kullanılarak yapıldığı balıkçılık faaliyetlerinin yönetiminde etkin bir
yöntemdir.
Çalışmada balıkçılık yönetimini desteklemek amacıyla, Ege Bölgesi balıkçı filosunun
sınıflandırılması ve filo sınıflarının balıkçılık kapasitesinin Ege kıyılarındaki barınaklar
bazlı dağılımı gösterilmiştir

Anahtar Kelimeler: Balıkçı filosu, Filo sınıflandırması, Balıkçılık kapasitesi, Balıkçı barınakları


İlke Koşar Danışman. Segmentation of Aegean Fishing Fleet and Spatial Distribution of Fishing Capacity. J ETA Maritime Sci. 2013; 1(1): 1-6

Corresponding Author: İlke Koşar Danışman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (3 accesses)
 (887 downloaded)

Copyright © 2019 JEMS
Lookus & OnlineMakale