Volume: 7
Issue: 3
Year: 2019
Influence of Variable Acceleration on Parametric Roll Motion of A Container Ship [J ETA Maritime Sci]
J ETA Maritime Sci. 2016; 4(3): 205-214 | DOI: 10.5505/jems.2016.74946  

Influence of Variable Acceleration on Parametric Roll Motion of A Container Ship

Emre Peşman
Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Ship operators increase or decrease thrust force of ships to avoid parametric roll motion. These operations cause varying acceleration values. In this study, influence of variable acceleration and deceleration of ships on roll motion is investigated in longitudinal waves. The method which is referred as simple model is utilized for analysis. Simple Model is one degree of freedom nonlinear parametric roll motion equation which contains changing velocity and restoring moment in waves with respect to time. Ship velocities in waves are predicted by XFlow software for various thrust forces. Results indicate that variable acceleration has significant effect on parametric roll phenomenon.

Keywords: Parametric roll motion, Longitudinal waves, nonlinearity


Konteyner Gemilerinde Değişken İvmenin Parametrik Yalpa Hareketi Üzerine Etkisi

Emre Peşman
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Trabzon

Gemi operatörleri parametrik yalpa hareketinden kaçınmak için geminin itme kuvvetini azaltır veya arttırırlar. Bu operasyonlar değişken ivmelenme değerlerine neden olur. Bu çalışmada, boyuna dalgalarda değişen hızlanma ve hız kesme için değişen ivmelerin yalpa hareketi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Analiz için basit model olarak adlandırılmış olan metot kullanılmıştır. Basit model bir serbestlik dereceli lineer olmayan parametrik yalpa hareketi denklemidir. Bu denklemde zamanla değişen hız ve geri getirici moment terimi kullanılmaktadır. Dalgalar arasındaki hız değerleri farklı itme kuvveti değerleri için XFlow yazılımı kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar, değişen ivmenin parametrik yalpa hareketi üzerinde belirgin bir etkisinin olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Parametrik yalpa hareketi, Boyuna dalgalar, Lineer olmama


Emre Peşman. Influence of Variable Acceleration on Parametric Roll Motion of A Container Ship. J ETA Maritime Sci. 2016; 4(3): 205-214

Corresponding Author: Emre Peşman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (9 accesses)
 (1139 downloaded)

Copyright © 2019 JEMS
Lookus & OnlineMakale