Cilt: 7
Sayı: 3
Yıl: 2019
Dergi Hakkında | Journal of ETA Maritime Science

Dergi Hakkında

Amaç:
Journal of Eta Maritime Science (JEMS) denizcilik sektörü ile ilgili yapılmış olan araştırmaları yayımlamak ve desteklemek amacıyla kurulmuş bir akademik dergidir. Bunun yanında, JEMS denizcilik biliminin en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerini kapsayan çalışmaları yayımlayarak ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Düzenli ve periyodik şekilde yayım yapan JEMS dergisi, seçilen konular ile ilgili özel sayılar da çıkarabilir.

Kapsam:
Derginin konu kapsamı; gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi inşa mühendisliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, deniz işletmeciliği, lojistik, lojistik mühendisliği, ulaştırma, denizcilik tarihi, kıyı mühendisliği, deniz kirliliği ve çevre, balıkçılık, deniz kaynaklarının kullanımı ile ilgili uluslararası, bölgesel ve ulusal çalışmalardan oluşmaktadır.

Dergi sahibi:
TMMOB, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

JEMS Makale Gönderim Politikası:

 1. Makale gönderimi, çalışmanın daha önce herhangi bir dergide ya da DOI numarası ile birlikte herhangi bir toplantıda (Sempozyum, Kongre, Konferans vs. ) tebliğ çalışması olarak yayınlanmamış olduğu anlamına gelmektedir.
 2. Makale gönderimleri, denizcilikle ilgili herhangi bir alanda özgün araştırma makaleleri olmalıdır..
 3. Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın İngilizce Türkçe veya farklı dillere çevrilerek herhangi bir yerde yayımlanmamalıdır.
 4. Makaleler iyi bir İngilizce veya Türkçe ile yazılmış olmalıdır.
 5. Makale gönderim dosyasının, kullanılan kelime işlemci şablonunun geçerli biçiminde kaydedilmesi önemlidir.
 6. Faydalanılan bilgilerin kaynakları belirtilmelidir.
 7. Metin içinde kullanılan Figürlerin, tabloların ve grafiklerin kaynak dosyaları başvuru sırasında ayrı olarak sisteme eklenmelidir.
 8. Gereksiz hataları önlemek için yazım denetimi ve dilbilgisi kontrol işlevlerinin kullanılması tavsiye edilir.
 9. JEMS makale değerlendirme sürecini “Çift Kör” hakem değerlendirmesi politikası ile gerçekleştirir. Bu değerlendirme sürecinde, hakemler değerlendirme yaptıkları makale ile ilgili yazar bilgilerine, yazarlar ise makalelerini değerlendirmekte olan hakemlerin bilgilerine ulaşamazlar.
 10. Hakemlerin değerlendirme raporuna göre, editörler gönderilerin yayına uygun olup olmadığına karar verirler.
 11. Yazarlar JEMS makale başvuru politikasına uymakla yükümlüdür.
 12. JEMS yılda dört defa yayımlanmaktadır.
 13. JEMS makale gönderimi ve değerlendirme sürecinde herhangi bir ücret talep etmez.

Hakemli bir dergi olan JEMS, açık erişim politikası kapsamında; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Bunun yanında kalitesini ve uluslararası etkisini artırabilmek amacıyla “TÜBİTAK ULAKBİM’in Dergi Park” projesine de dahil olmuştur. 

İntihal Politikası


İntihal iki şekilde görülebilir:

 1. Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması.
 2. Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Özintihal”veya ”Yinelenen yayın”yapması.

Yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda kontrol edilir. Bu konuda “iThenticate” kullanılarak diğer makalelerle örtüşen örnekler tespit edilir.

REKLAM POLİTİKASI

 • Reklamların kabulüne editör ve derginin sahibi karar verir.
 • Bilimsel içerik ve editör kurulu tarafından verilen kararlar reklamlardan etkilenmez.
 • Reklam içeriğinin editör kurulu ile ilgisi olmamakla birlikte reklamlar dergi bilimsel içeriğinden ayrıdır.
 • Dergiye kabul edilen reklamlar dahilinde yer alan ürünlerin satışı ve pazarlaması yapılmaz.
 • Dergi yönetimi reklamlar ile ilgili sorumluluk sahibi değildir. Bu sorumluluk tamamen reklam sahibine aittir.
 • Dergiye kabul edilen reklamlar dergi yönetimi tarafından uygun görülen herhangi bir sayfaya konulabilir.
 • Dergi yönetimi ve reklam sahibi firma arasında yapılan sözleşmeye göre reklam yayımı yapılır.
 • Reklamlarda yer alan içeriklerde herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, özürlülük vs. ayrımı yapılamaz.
 • Toplum ve yayın etiği kurallarına aykırı içeriğe sahip olan reklamlar yayımlanamaz.
 • Ulusal kurallara uygun olarak üretilen ve ruhsat vs. gibi yükümlülüklerini yerine getiren ürünlerin reklamı kabul edilir.
 • Reklamların rekabet yasalarına ve diğer ilgili kurallara göre hazırlanmış olması gerekmektedir.
 • Dergi yönetimi reklam içeriğinde yer alan hatalardan dolayı oluşabilecek maddi zararlardan sorumlu tutulamaz.

Açık Erişim ve CC Lisans

JEMS “Açık Erişim” gereğince “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. BOAI' ye göre  Açık Erişim (Budapest Open Access Initiative),  hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabl edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. JEMS yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır. JEMS bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır.

Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale