Cilt: 7
Sayı: 3
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Limanlarda İş Kazalarına Neden Olabilecek Faktörlere İlişkin Nicel Bir Analiz
A Quantitative Analysis of the Factors That May Cause Occupational Accidents at Ports
Mahmut Mollaoğlu, Umur Bucak, Hakan Demirel
Sayfa 0

2.
Türkiye’deki Konteyner Liman İşletmelerinin Çevresel Sürdürülebilirlik Performansı Açısından Öncelikli Yönetici Yetkinliklerine Akademisyen Bakış Açısı
Academicians Viewpoint on Port Managers Prior Competencies in terms of Environmental Sustainability Performance of Container Port Enterprises in Turkey
Özgür Tezcan, Barış Kuleyin
doi: 10.5505/jems.2019.29491  Sayfa 0

3.
Antifouling Boyaların Hidrodinamik Özellikleri Üzerine Bir HAD Çalışması
ACFD Study On the Hydrodynamic Characteristics of the Antifouling Paints
Utku Cem Karabulut, Yavuz Hakan Özdemir, Barış Barlas
Sayfa 0

4.
Deniz Siber Güvenlik Bilincinin Öncülleri ve Sonuçları: Türkiye Denizcilik Sektörü İçin Bir Vaka Çalışması
Antecedents and Consequences of Cybersecurity Awareness: A Case Study for Turkish Maritime Sector
Pelin Bolat, Gizem Kayişoğlu
Sayfa 0

5.
VLCC Tipi Bir Geminin Otopilot Modunda İstanbul Boğazı’nı Geçiş Simülasyonu
Maneuvering Simulation of a VLCC from Bosphorus in Autopilot Mode
İsmail Bayezit, Rahman Bitirgen, Muhsin Hançer, Omer Kemal Kinaci, Omer Kemal Kinaci
Sayfa 0

6.
9-20 m Boy Aralığında Salmalı Yatların Parametrik Yelken Analizleri
Parametric Sail Analysis of Sailing Yachts in 9-20 Meters
Sarih Sarı, Muhsin Aydın
Sayfa 0

7.
Usability of Human Error Assessment and Reduction Technique with a 4M framework (HEART–4M) – A Case Study on Ship Grounding Accidents
Ludfi Pratiwi Bowo, Masao Furusho
doi: 10.5505/jems.2019.54775  Sayfa 0
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale