Cilt: 6
Sayı: 3
Yıl: 2018
J ETA Maritime Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Konteyner Limanlarına Yönelik Boş Konteyner Yığılması Probleminin Analizi
Analysis of Empty Container Accumulation Problem of Container Ports
Ünal Özdemir
doi: 10.5505/jems.2018.53325  

2.
Kruvaziyer Limanına Alternatif Güç Kaynağı (AMP)'nin Uygulanması
Application of Alternative Maritime Power (AMP) Supply to Cruise Port
Duygu Yıldırım Pekşen, Güler Alkan
doi: 10.5505/jems.2018.15870  

3.
Gemilerin Aktif Kanatla Yalpa Stabilizasyonu için bir Optimal Kontrolcü Tasarımı
Design of an Optimal Controller for the Roll Stabilization of Surface Ships with Active Fins
Mehmet Selçuk Arslan
doi: 10.5505/jems.2018.50570  

4.
Gemi Kesiti için Yalpa Merkezi Konumunun Yalpa Sönümüne Etkisi
Effect of the Roll Center Position on the Roll Damping of a Ship Section
Burak Yıldız
doi: 10.5505/jems.2018.77486  

5.
Liman Kılavuzluk Hizmetlerinde Durumsal Farkındalık Analizi
Situational Awareness Analysis of Port Pilotage Services
Serkan Kahraman, Yusuf Zorba
doi: 10.5505/jems.2018.48569  

6.
Gemi Adamlarının İş Tatmini, Görev ve Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişkiler
The Relationships Between Seafarers' Job Satisfaction, Task and Contextual Performance
Murat Yorulmaz
doi: 10.5505/jems.2018.20981  

7.
Aliağa Liman Bölgesinde İlişkisel ve Kontrata Dayalı Yönetişim Mekanizmalarına Yönelik Bir Nitel İnceleme
A Qualitative Examination of Relational and Contractual Governance Mechanisms in Aliaga Port Cluster
Bayram Bilge Sağlam, Çimen Karataş Çetin
doi: 10.5505/jems.2018.16362  

8.
Bir Dökme Yük Gemisi Dizel Jeneratörünün Farklı Yükleri için Enerji ve Ekserji Analizi
Energy and Exergy Analyses of a Bulk Carrier Diesel Generator for Different Loads
Görkem Kökkülünk
doi: 10.5505/jems.2019.03264  

9.
Serbest Yüzeye Yakın Bir Kanada Ait Dalga Karakteristiğinin Sayısal Teknikler ile İncelenmesi
Numerical Investigation of 2-D Wave Making Characteristics of a Submerged Hydrofoil
Murat Ayyıldız, Ahmet Ziya Saydam, Murat Özbulut
doi: 10.5505/jems.2019.50362  

10.
Risk Tabanlı Deniz Ambulansı Tasarımı
Risk Based Sea Ambulance Design
Ayhan Mentes, Can Berk Koç, Deniz Öztürk, Gürbüz Bilici, Emre Güven, Yağmur Baki, Eşref Kırçiçeği
doi: 10.5505/jems.2019.02418  

11.
Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile genişletilmiş Dijkstra Algoritmasını kullanarak Rota Önceliklendirme
Route Prioritization by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process extended Dijkstra Algorithm
Bekir Şahin
doi: 10.5505/jems.2019.39306  
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale