Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2018
J ETA Maritime Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Türk Koster İşletmeciliğinde “Üçüncü Taraf” ve “Tam Kurum İçi” Yönetimler arası Gemicilik Performans Endekslerine Dayalı Karşılaştırma
A Comparison Of Third Party And FullL In-House Management Based On Shipping Performance Indexes In Turkish Coaster Management
Mehmet Keleş, Serdar KUM
doi: 10.5505/jems.2019.32154  Sayfa 0

2.
Bir Dökme Yük Gemisi Dizel Jeneratörünün Farklı Yükleri için Enerji ve Ekserji Analizi
Energy and Exergy Analyses of a Bulk Carrier Diesel Generator for Different Loads
Görkem Kökkülünk
doi: 10.5505/jems.2019.03264  Sayfa 0

3.
Serbest Yüzeye Yakın Bir Kanada Ait Dalga Karakteristiğinin Sayısal Teknikler ile İncelenmesi
Numerical Investigation of 2-D Wave Making Characteristics of a Submerged Hydrofoil
Murat Ayyıldız, Ahmet Ziya Saydam, Murat Özbulut
doi: 10.5505/jems.2019.50362  Sayfa 0

4.
Revealing Marketing Criteria of Customs Services: A Dyadic Approach
İlkyaz İldeş, Aysu Göçer
doi: 10.5505/jems.2019.55376  Sayfa 0

5.
Risk Tabanlı Deniz Ambulansı Tasarımı
Risk Based Sea Ambulance Design
Ayhan Mentes, Can Berk Koç, Deniz Öztürk, Gürbüz Bilici, Emre Güven, Yağmur Baki, Eşref Kırçiçeği
doi: 10.5505/jems.2019.02418  Sayfa 0

6.
Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile genişletilmiş Dijkstra Algoritmasını kullanarak Rota Önceliklendirme
Route Prioritization by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process extended Dijkstra Algorithm
Bekir Şahin
doi: 10.5505/jems.2019.39306  Sayfa 0

7.
Deniz Ulaştırma Sektörü Çalışanlarında Örgütsel Tutum ve Davranışların Bireysel İş Performansına Etkisi
The Effect of Organizational Attitudes and Behaviours on Job Performance in Maritime Transportation Sector Employees
Murat YORULMAZ
doi: 10.5505/jems.2019.48379  Sayfa 0

8.
Gemi Dizel Motoruna Alternatif: sCO2 Güç Çevrimi
Alternative to Ship Diesel Engine: sCO2 Power Cycle
Emrah Gümüş
Sayfa 0

9.
Gemi üzeri pis su arıtma sistemi seçimine yönelik bilgi tabanlı uzman sistemi
Knowledge based expert system on the selection of shipboard wastewater treatment system
Kadir Çiçek
doi: 10.5505/jems.2019.72623  Sayfa 0

10.
Gemi Kumanya Odasının Sayısal ve Teorik Termal Analizi
Numerical and Theoretical Thermal Analysis of Ship Provision Refrigeration System
Kubilay Bayramoğlu, Semih Yılmaz, Kerim Deniz Kaya
Sayfa 0

11.
Pervane Çalıklığının Kavitasyon Üzerine Etksinin Sayısal İncelenmesi
Numerical Investigation of Propeller Skew Effect on Cavitation
Şakir Bal
Sayfa 0
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale