Cilt: 7
Sayı: 1
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Gemi Dizel Motoruna Alternatif: sCO2 Güç Çevrimi
Alternative to Ship Diesel Engine: sCO2 Power Cycle
Emrah Gümüş
Sayfa 0

2.
Gemi üzeri pis su arıtma sistemi seçimine yönelik bilgi tabanlı uzman sistemi
Knowledge based expert system on the selection of shipboard wastewater treatment system
Kadir Çiçek
doi: 10.5505/jems.2019.72623  Sayfa 0

3.
Gemi Kumanya Odasının Sayısal ve Teorik Termal Analizi
Numerical and Theoretical Thermal Analysis of Ship Provision Refrigeration System
Kubilay Bayramoğlu, Semih Yılmaz, Kerim Deniz Kaya
Sayfa 0

4.
Pervane Çalıklığının Kavitasyon Üzerine Etksinin Sayısal İncelenmesi
Numerical Investigation of Propeller Skew Effect on Cavitation
Şakir Bal
Sayfa 0

5.
Deniz mühendisliğinde olası gaz türbini arızaları için insan hatası olasılığının tahmini
Prediction of human error probability for possible gas turbine faults in marine engineering
Hakan Demirel
Sayfa 0

6.
Denizcilik İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanım Modelleri: Facebook Üzerine Bir Çalışma
Social Media Usage Patterns of Turkish Maritime Businesses: A study on Facebook
Fatma Ozge Baruonu Latif, Özlem Sanrı
Sayfa 0

7.
Yenilenebilir Enerjinin Gemilerde Kullanılması: Bir Yağ Barcına Kurulan Hibrit Sistemin Ekonomik ve Çevresel Analizi ile Optimizasyonu
Utilization of Renewable Energy in Ships: Optimization of Hybrid System Installed in an Oil Barge with Economic and Environmental Pollution Analysis
Murat Selçuk Solmaz, Alparslan Başkaya, Atilla Savaş, Mehmet Akman
Sayfa 0
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale