Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA
2.
Açık Deniz Petrol Platformu Modellemesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Artificial Neural Networks Approach in Modelling An Offshore Petroleum Platform
Ayhan Menteş, Murat Yetkin, Nagihan Türkoğlu, İsmail Yalçın, Hakan Akyıldız, İsmail Hakkı Helvacıoğlu
Sayfalar 1 - 8

TAM METİN DERGİ
3.
ETA Denizcilik Bilimi Dergisi (Cilt: 1 Sayı: 2, 2013)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 1 Issue: 2, 2013)

Sayfalar 1 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Dünya Denizcilik Eğitim Faaliyetleriyle İlgili Genel Bir Kıyaslama
A General Comparison in relation to the World Maritime Training Activities
Feramuz Aşkın, Ayşe Yılmaz, Ender Yalçın
Sayfalar 9 - 18

5.
Intermodal Taşımacılıkta Denizyolu – Demiryolu Entegrasyonunun Ekonomik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi
Evaluation of Integration of Seaway and Railway in Intermodal Transport in terms of Economic and Environmental Aspects
Cem Saatçioğlu, Mehmet Sıtkı Saygılı
Sayfalar 19 - 26

6.
LPG Dönüşümü Yapılmış Bir Dizel Motorunda Azotoksit Oluşumunun Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Theoretical and Experimental Analysis of Nitrogen Oxide Formation in A Diesel Engine Converted to LPG
Hüseyin Emre Doğan, Hikmet Arslan, Rafig Mehdiyev
Sayfalar 27 - 38

7.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1565 Malta Kuşatması ve 16. Yüzyıl’da Kanuni Sultan Süleyman’ın Akdeniz Stratejisi
Siege of Malta in 1565 by Ottoman Empire and the Mediterranean Strategy of Suleiman the Magnificent in the 16th century
Levent Kırval
Sayfalar 39 - 46

8.
Tankerlerde Yükleme-Tahliye Operasyon Sisteminin Otomasyonu
Automation of Loading and Discharging Operation System in Tankers
Murat H. A. Altun, İsmail Çiçek, Ahmet Bilici
Sayfalar 47 - 58

9.
Marine Accident Analysis by Using Pairwise Comparison
Yunus Emre Şenol, Bekir Şahin, Serdar Kum
Sayfalar 59 - 64

10.
Operational Measures For Energy Efficiency In Shipping
Emin Öztürk
Sayfalar 65 - 72

11.
Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi
Importance of Data Mining Applications in terms of Logistics and Maritime Sectors
Eyüp Akçetin, Ufuk Çelik, Hidayet Takçı
Sayfalar 73 - 80
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale