Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA
2.
Açıkdeniz Petrol Platformları İçin Bulanık Tabanlı Risk Analizi
Fuzzy Based Risk Analysis for OffShore Petroleum Platforms
Nagihan Türkoğlu, Ayhan Menteş
Sayfalar 1 - 10

TAM METİN DERGİ
3.
ETA Denizcilik Bilimi Dergisi (Cilt: 2 Sayı: 1, 2014)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 2 Issue: 1, 2014)

Sayfalar 1 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Cold Ironing Yöntemi; Marport Limanı Uygulaması
Cold Ironing Method; An Application of Marport Terminal
Nurullah Hakan Pekşen, Duygu Yıldırım Pekşen, Aykut Ölçer
Sayfalar 11 - 30

5.
Elektrik Motorlarının Verimlilik Standartları
Efficiency Standards of Electric Motors
A. Aydın Ercan
Sayfalar 31 - 40

6.
Gemi Kazalarına Neden Olan Köprü Üstü Kaynaklı Eksikliklerin İstatistiksel Açıdan İncelemesi
Analysis from Statistical Perspective of Deficiencies Originated From the Bridge Causing Ship Accidents
Tuba Keçeci, Özcan Arslan
Sayfalar 41 - 46

7.
Gemiadamlarının Sağlık ve Emniyet Koşullarının Değerlendirilmesi: DEÜ Denizcilik Fakültesi Örneği
Evaluation of Health and Safety Conditions for Seafarers: An Example in DEU Maritime Faculty
Barış Kuleyin, Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz
Sayfalar 47 - 60

8.
Gemilerde Verimi Arttırmak İçin Uygulanan Yöntemlerin CO2 Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Etkilerinin Analizi
Analysis of Effects of Methods Applied to Increase the Efficiency on Ships for Reducing CO2 Emissions
Ali Atıl Talay, Cengiz Deniz, Yalçın Durmuşoğlu
Sayfalar 61 - 74

9.
Decision Support Systems: Usage And Applications In Logistics Services
Eyüp Akçetin, Nilüfer Yurtay, Yüksel Yurtay, Emin Öztürk, Alper Kılıç
Sayfalar 75 - 80
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale