Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfalar IV - V

ARAŞTIRMA
2.
Türkiye’de Geliştirilmiş Seyir Konsepti Uygulamalarının Delphi Tekniği İle Değerlendirilmesi
Assessing The Applications of E-navigation Concept in Turkey by The Using Delphi Technique
Güler Bilen Alkan, Yusuf Volkan Aydoğdu, Ender Yalçın
Sayfalar 81 - 92

TAM METİN DERGİ
3.
ETA Denizcilik Bilimi Dergisi (Cilt: 2 Sayı: 2, 2014)
Journal of ETA Maritime Science (Volume 2 Issue 2, 2014)

Sayfalar 81 - 142
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Arasında Obezite Araştırması
The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty
Selçuk Nas, Burak Okşayan
Sayfalar 93 - 98

5.
İlk Kez “Seyir” Dersine Giren Öğrencilerin Derse Yönelik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Uygulaması
An Assessment for Students’ Perceptions Who Take the Navigation Course for the First Time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty
Barış Kuleyin, Burcu Çelik, Ali Yasin Kaya
Sayfalar 99 - 104

6.
Karadeniz’de Petrol Alanlarının Gemi Trafiğine Olan Etkisi ve Petrol Kirliliği Riskleri
Effect of the Oil Areas on Marine Traffic and Oil Spill Risks at the Black Sea
Ersan Başar, Umut Yıldırım
Sayfalar 105 - 110

7.
Gemi Büyüklüğü ve Yaşının İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Dökme Yük Gemileri Üzerine Bir Uygulama
The Effect of Ship’s Age and Size to Running Costs: An Implementation on Dry Bulk Carrier
Sercan Erol, A. Yaşar Canca, Fikret Çankaya
Sayfalar 111 - 118

8.
Deniz Araçlarında Kullanılan Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor ve Sürücülerinde Kayıpların Azaltılması
The Losses Reduction of Permanent Magnet Synchronous Motor and Their Drives Used in Sea Vehicles
Fuat Kılıç, Feriha Erfan Kuyumcu
Sayfalar 119 - 130

9.
Dönme Hareketi Verilen Rijit Silindirik Bir Tankta Sıvı Çalkantısının Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation of the Liquid Sloshing in a Cylindrical Tank Under the Rolling Motion
Hakan Akyıldız, Erdem Ünal
Sayfalar 131 - 142
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale