Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Karaya Oturma Kazalarında İnsan Hatası: Konteyner Gemileri için Örnek Çalışma
Human Error in Grounding Accidents: Case Study for Container Ships
Umut Yıldırım, Özkan Uğurlu, Ersan Başar
doi: 10.5505/jems.2015.57966  Sayfalar 1 - 10

TAM METİN DERGİ
2.
ETA Denizcilik Bilimi Dergisi (Cilt: 3 Sayı: 1, 2015)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 3 Issue: 1, 2015)

Sayfalar 1 - 52
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Yıldızları Yakalamak: Usturlabın Denizcilikte Kullanımı ve Günümüze Ulaşan Örnekleri
Catching the Stars: The Using On Navigation and Extant Examples of Astrolabe
Yasemin Nemlioğlu Koca
doi: 10.5505/jems.2015.10820  Sayfalar 11 - 22

4.
Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Denizcilik Gelişimi Kavramı Üzerine Algıları: Türkiye’den Bir Durum Çalışması
Perceptions of Female and Male Students on Sustainable Maritime Development Concept: A Case Study from Turkey
Cemile Solak Fışkın, Durmuş Ali Deveci
doi: 10.5505/jems.2015.02486  Sayfalar 23 - 36

5.
Limanlarda Operasyonel Planlama: Türk Limanlarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma
Operational Planning In Ports: A Study On The Present State Of Turkish Ports
Hakkı Kişi, Remzi Fışkın, Emre Uçan, Cenk Şakar, Erkan Çakır, Ali Yasin Kaya, Tolga Ahmet Gülcan
doi: 10.5505/jems.2015.30074  Sayfalar 37 - 46

DERLEME
6.
Yolcu Gemisi Pis Su Arıtım Standartları ve Arıtma Sistemleri
Cruise Ship Sewage Treatment Standards and Systems
Volkan Şahin, Nurten Vardar
doi: 10.5505/jems.2015.58077  Sayfalar 47 - 52
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale