Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.65365  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
ETA Denizcilik Bilimi Dergisi (Cilt: 4 Sayı: 1, 2016)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 1, 2016)

Sayfalar 1 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Kılavuzluk Hizmetlerinin Deniz Emniyetine Katkısı: İstanbul Boğazı’nda Kazaya Karışan Gemiler ile Kılavuz Kaptan Almaları Arasındaki İlişkinin Analizi
Contribution of the Pilotage Services to Maritime Safety: An Analysis of the Relation Between Ships Involved in Accidents in the Strait of İstanbul and Whether If They Used Pilotage Services
Nur Jale Ece
doi: 10.5505/jems.2016.03522  Sayfalar 3 - 21

DERLEME
4.
Kılavuzluk Hizmetlerinin Amaç ve Sonuçları, Kılavuz Kaptanın Köprüüstündeki Rolü ve Önemi
Objectives and Outcomes of Maritime Pilotage Services, the Role and the Importance of the Maritime Pilot on the Bridge
Ali Cömert
doi: 10.5505/jems.2016.02886  Sayfalar 23 - 30

ARAŞTIRMA
5.
Kılavuz Kaptanların Yorgunluk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Perspektifi
An Explorative Research on the Fatigue Management for Pilots: Turkey’s Perspective
Barış Kuleyin, Volkan Fidan, Erdem Kan
doi: 10.5505/jems.2016.36035  Sayfalar 31 - 47

6.
Mesafe ve Dar Suyollarının Sefer Maliyetlerine Etkisi: Maliyet Formülasyonu ve Dökme Yük Gemisi Üzerine Bir Uygulama
The Impact of Distance and Narrow Waterway on Voyage Cost: Cost Formulation and an Implementation on Dry Bulk Carrier
Sercan Erol
doi: 10.5505/jems.2016.00719  Sayfalar 49 - 59

7.
Aden Körfezi’nde Yaşanan Deniz Haydutluğu Eylemlerinin Dünya ve Türk Deniz Ticareti Üzerindeki Etkisi
The Impacts of Maritime Piracy Incidents in The Gulf of Aden on Turkish and World Maritime Trade
Muhammet Aydın, Nebi Gedik, Özkan Uğurlu, Umut Yıldırım
doi: 10.5505/jems.2016.24633  Sayfalar 61 - 71

8.
Kara Limanı Yer Problemi: Çok Kriterli Bütünleşik Bir Yaklaşım
Dry Port Location Problem: A Hybrid Multi-Criteria Approach
Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma
doi: 10.5505/jems.2016.81300  Sayfalar 73 - 90

9.
Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Tespiti
The Determination of the Number of Tugboats in the Area of Towage Service Authorization by Using Simulation Modelling Technique
Selçuk Nas, Emin Deniz Özkan, Emre Uçan
doi: 10.5505/jems.2016.36744  Sayfalar 91 - 99

TOPLANTI SONRASI
10.
Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I
The 1st Maritime Pilotage/Towage Services and Technologies Congress
Adnan Parlak
doi: 10.5505/jems.2016.33042  Sayfa 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale