Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.22043  Sayfalar 103 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 2, 2016)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 2, 2016)

Sayfalar 103 - 188
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Yeni Teknoloji ve Alternatif Yakıt Uygulamalarının Hava Kirliliği ile Römorkör Üretimine Etkilerinin Araştırılması
A Research on Effects of New Technologies and Alternative Fuel Applications on Air Pollution and Tugboat Production
Murat Yapıcı, Birsen Koldemir
doi: 10.5505/jems.2016.30602  Sayfalar 105 - 112

4.
Köprüüstü Tasarımı Ergonomik Analizi: Kullanıcı Algısı Üzerine Bir Çalışma
Ergonomic Analysis Of Navigation Bridge Design: A Qualitative Study On User Perception
Erdem Kan, Hakkı Kişi
doi: 10.5505/jems.2016.09609  Sayfalar 113 - 133

5.
Türk Gemiadamlarının Beslenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
A Qualitative Study On Nutrition Of Turkish Seafarers
Serdar Kum, Timur Boşnak
doi: 10.5505/jems.2016.20591  Sayfalar 135 - 147

6.
Değişken deniz suyu sıcaklıklarında çalışan bir gemiye ait soğutma sisteminin ekserji analizi
Exergy Analysis of the Refrigerating System of a Ship Operating in Variable Sea Water Temperature Conditions
Veysi Başhan, Adnan Parlak
doi: 10.5505/jems.2016.55264  Sayfalar 149 - 155

7.
Kılavuz Kaptanların Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Mesleki Yeterlilik Ve İş Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of The Pyhsical And Pyhsiological Parameters of The Maritime Pilots In Respect of Occupational Qualification And Safety
Erkan Günay
doi: 10.5505/jems.2016.25743  Sayfalar 157 - 163

8.
Bir Gemi Dizel Motorunun Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Performance Measurement and Evaluation of a Marine Diesel Engine
Adnan Parlak, Görkem Kökkülünk
doi: 10.5505/jems.2016.78942  Sayfalar 165 - 173

9.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri (KKTC-GTH)
Turkish Republic of Northern Cyprus Vessel Traffic Services (TRNC-VTS)
Serdar Kum, Mehmet Emin Debeş
doi: 10.5505/jems.2016.66376  Sayfalar 175 - 187
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale