Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.00710  Sayfalar 189 - 190
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 3, 2016)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 3, 2016)

Sayfalar 189 - 267
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Modlararası Taşımacılıkta Yeni Hizmet Geliştirme Süreci: Türkiye Örneği
New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey
Cemile Solak Fışkın, Ersin Fırat Akgül, Durmuş Ali Deveci
doi: 10.5505/jems.2016.80299  Sayfalar 191 - 204

4.
Konteyner Gemilerinde Değişken İvmenin Parametrik Yalpa Hareketi Üzerine Etkisi
Influence of Variable Acceleration on Parametric Roll Motion of A Container Ship
Emre Peşman
doi: 10.5505/jems.2016.74946  Sayfalar 205 - 214

5.
Liman Manevralarında Gerekli Römorkör Kuvveti ve Römorkör Sayısının Tespiti Üzerine Bir Araştırma
A Study on Determination of Required Tug Force and Number of Tugs in Port Maneuvers
Yusuf Zorba, Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.78941  Sayfalar 215 - 234

6.
Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Limanlarda Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi
Investigation of Occupational Accidents Occurred in Ports By Using Fuzzy DEMATEL and Fuzzy TOPSIS Methods
Ünal Özdemir
doi: 10.5505/jems.2016.74936  Sayfalar 235 - 247

7.
Rekabete Açık Hinterlantlarda Konteyner Limanı Seçimi
Container Port Selection in Contestable Hinterlands
Kemal Akbayırlı, Durmuş Ali Deveci, Gökçay Balcı, Ercan Kurtuluş
doi: 10.5505/jems.2016.49369  Sayfalar 249 - 265

HATALAR
8.
JEMS Cilt 4, Sayı 2 (2016) için Erratum (Journal of ETA Maritime Science)
Erratum to JEMS (Journal of ETA Maritime Science), Volume 4, Issue 2 (2016)

doi: 10.5505/jems.2016.21043  Sayfalar 267 - 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale