Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2017.46220  Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 5 Sayı: 1, 2017)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 5 Issue: 1, 2017)

Sayfalar 1 - 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Biyodizel Pilot Püskürtmeli Doğalgaz Yakıtıyla Çalışan Bir Dizel Motorda Silindir Basıncı Değişiminin Stokastik Reaktör Model Kullanılarak İncelenmesi
Investigation of Cylinder Pressure Variation Using Stochastic Reactor Model in A Biodiesel Pilot Injection Diesel Engine Operated with Natural Gas
Enes Fatih Pehlivan, İsmail Altın
doi: 10.5505/jems.2017.88942  Sayfalar 5 - 17

4.
Kısa Dalga Tepeli Karışık Denizlerdeki Gemi Hareketlerinin Simülasyona Dayalı Analizi
Simulation-Based Analysis of Ship Motions in Short-Crested Irregular Seas
Kıvanç Ali Anıl, Devrim Bülent Danışman, Kadir Sarıöz
doi: 10.5505/jems.2017.83803  Sayfalar 19 - 38

5.
Gemiadamlarının Özel Deniz Güvenlik Şirketi Algıları Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Perspektifi
A Study on Peception of Seafarers on Private Maritime Security Companies: Perspective of Turkey
Taha Talip Türkistanlı, Barış Kuleyin
doi: 10.5505/jems.2017.92905  Sayfalar 39 - 58

6.
Karar Ağacı Metodu ile Gemi Makine Dairesi Kazalarının Analizi
Ship Engine Room Casualty Analysis by Using Decision Tree Method
Ömür Yaşar Saatçıoğlu, Burak Göksu, Onur Yüksel, Yiğit Gülmez
doi: 10.5505/jems.2017.27146  Sayfalar 59 - 68

7.
R-134 Kullanan Soğutma Sistemleri için Pratik Hesaplama Aracı
A Practical Tool for Evaluating Refrigeration Systems Using R-134a
Mehmet Turgay Pamuk, Atilla Savaş
doi: 10.5505/jems.2017.19483  Sayfalar 69 - 79

DERLEME
8.
Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge: Sınırlandırma Anlaşmaları, Paydaşlar ve Stratejiler
The Exclusive Economic Zone In The Eastern Mediterranean: Delimitation Agreements, Stakeholders And Strategies
Nur Jale Ece
doi: 10.5505/jems.2017.29200  Sayfalar 81 - 94

ARAŞTIRMA
9.
Tankerlerin Manevra Hareketleri İçin Matematiksel Modellerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Mathematical Models for Tankers' Maneuvering Motions
Erhan Aksu, Ercan Köse
doi: 10.5505/jems.2017.52523  Sayfalar 95 - 109
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale