Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2017.38243  Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 5 Sayı: 2, 2017)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 5 Issue: 2, 2017)

Sayfalar 110 - 217
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
İçten Yanmalı Motorlarda Segman-Silindir Gömleği Arasındaki Yağlama Yağına Yakıt Karışmasının Aşınmaya Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Wear Between Piston Ring and Cylinder Liner of Internal Combustion Engines in case of Mixing of Fuel Oil into Lubricating Oil
Ömer Savaş
doi: 10.5505/jems.2017.93063  Sayfalar 112 - 119

4.
Uluslararası Enerji ve Ulaştırma Koridorlarındaki Stratejik Gelişmelerin Türk Deniz Ticaretine Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Turkish Seaborne Trade and the Effects of the Strategic Developments in the International Energy and Transport Corridors: A Qualitative Research
Barış Kuleyin, Ayşe Güldem Cerit
doi: 10.5505/jems.2017.29290  Sayfalar 120 - 138

5.
Gemilerde Elektro-Teknik Zabiti Olarak Çalışacak Kişiler için Mesleki Yeterlik Ölçütlerinin Bulanık AHP Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Assessment of the Importance of Competence Criteria for Persons Who Will Work as Electro-Technical Officer On Board
Nebi Gedik
doi: 10.5505/jems.2017.96158  Sayfalar 140 - 152

6.
Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir Çalışma Örneği
A Quantitative Case Study Regarding the Future of Turkey's Maritime Education
Ünal Özdemir, Nur Jale Ece, Nebi Gedik
doi: 10.5505/jems.2017.83703  Sayfalar 154 - 170

7.
Türk Bayraklı Gemilere Uygulanan Paris Mou - PSC Denetimlerine İlişkin Değişkenler ile Denetim Sonucu Arasındaki İlişkinin Analizi
Analysis of the Relationship Between Variables Related to Paris Mou - PSC Inspections and the Results of Inspection Applied to Turkish Flagged Ships
Fatih Yılmaz, Nur Jale Ece
doi: 10.5505/jems.2017.20592  Sayfalar 172 - 185

8.
Türk Deniz Ticaret Filosundaki Bayrak Seçim Davranışları: Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı ile Bir Model Önerisi
Flag Choice Behavior in the Turkish Merchant Fleet: A Model Proposal with Artificial Neural Network Approach
Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz, Cenk Şakar
doi: 10.5505/jems.2017.02997  Sayfalar 186 - 200

9.
Liman Sektörü Özelinde İlişkisel Pazarlama Uygulamaları
Port Industry Related Relationship Marketing Applications
Aylin Çalışkan, Soner Esmer
doi: 10.5505/jems.2017.85856  Sayfalar 202 - 215

HATALAR
10.
JEMS Cilt 5, Sayı 1 (2017) için Erratum (Journal of ETA Maritime Science)
Erratum to JEMS (Journal of ETA Maritime Science), Volume 5, Issue 1 (2017)
Remzi Fışkın
doi: 10.5505/jems.2017.25338  Sayfa 216
Makale Özeti | Tam Metin PDF
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale