Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2017.97659  Sayfalar 218 - 219
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 5 Sayı: 3, 2017)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 5 Issue: 3, 2017)

Sayfalar 218 - 311
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Farklı Yakıtlara Ait Yanmamış Dolgu Karışımlarının Termodinamik Özeliklerinin Belirlenmesi
Thermodynamic Properties of Unburned Reactant Mixtures for Different Kind of Fuels
Hasan Kayhan Kayadelen
doi: 10.5505/jems.2017.26918  Sayfalar 220 - 232

4.
AH-36 Gemi İnşa Çeliğinin Metal Özlü Telle Gazaltı Kaynağında Kaynak Parametrelerinin CO2 Gazı Emisyonuna Etkilerinin Analizi
Analysis of the Effects of Welding Parameters on CO2 Gas Emission in Gas Metal Arc Welding of AH-36 Shipbuilding Steel with Metal Cored Wire
Tolga Mert
doi: 10.5505/jems.2017.74046  Sayfalar 234 - 241

5.
Algılanan Hizmet Kalitesinin Memnuniyete Etkisi: Türkiye'deki Marina Müşterileri Üzerine Bir Uygulama
The impact of Perceived Service Quality on Satisfaction: An Application on Marina Customers in Turkey
Görkem Dikeç, Ali Cemal Töz
doi: 10.5505/jems.2017.16878  Sayfalar 242 - 257

6.
Silindir ve Kürelerin Suya Girişlerinde Esnekliğin ve Katı Yüzey Özelliklerinin Dövünme Yüklerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of the Effects of Flexibility and Surface Properties on Slamming Loads in Water Entry of Cylinders and Spheres
Fatih Cüneyt Korkmaz, Bülent Güzel
doi: 10.5505/jems.2017.72692  Sayfalar 258 - 270

7.
Jenerik Bir Firkateyn için Egzoz Gaz Dağılımının Sayısal Analizi
A Numerical Analysis of Exhaust Smoke Dispersion for a Generic Frigate
Erinç Dobrucalı, Selma Ergin
doi: 10.5505/jems.2017.13007  Sayfalar 272 - 289

8.
Bir balast tankı modelinde sediman birikimi açısından kritik bölgelerin tespiti
Determination of critical sediment accumulation zones in a ballast tank model
Ceren Bilgin Güney, Devrim Bülent Danışman, Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu, Fatma Yonsel
doi: 10.5505/jems.2017.85570  Sayfalar 290 - 299

9.
İçten Yanmalı Bir Motorun Emme Manifoldunun Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile Tasarımı
Designing Intake Manifold of an Internal Combustion Engine Using Computational Fluid Dynamics
Tolga Demircan, Zahir Emre Polat, Hasan Tahir Polat
doi: 10.5505/jems.2017.73745  Sayfalar 300 - 310
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale