Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 5 (4)
Cilt: 5  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2017.05925  Sayfalar 312 - 313
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 5 Sayı: 4, 2017)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 5 Issue: 4, 2017)

Sayfalar 312 - 425
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Metan Yakıtlı Sıkıştırmalı Ateşlemeli Motorlarda Piston Geometrisi ve Yanma Süreci Parametrelerinin Motor Performansına Etkilerinin Kriging Yöntemiyle İncelenmesi
Investigation of the Effects of Piston Geometry and Combustion Process Parameters on Engine Performance of Methane Fuelled Compression Ignition Engines with Kriging Method
Halil Saraçoğlu, Oğuz Salim Söğüt
doi: 10.5505/jems.2017.52824  Sayfalar 314 - 321

4.
Bir Yolcu Gemisinin Düşey İvmelerinin Azaltılması için Statik Çıkış Geri Beslemeli Kontrolör Tasarımı
A Static Output Feedback Controller Design for Reducing Vertical Acceleration of a Passenger Ship
Hakan Yazıcı, Ferdi Çakıcı
doi: 10.5505/jems.2017.18209  Sayfalar 322 - 332

5.
Türk Gemiadamlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Balıkçı Sınıfı Gemiadamları Üzerine Bir Uygulama
Investigation of Burnout Level of Turkish Seafarers: An Application on Fishing Vessel Seafarers
Müge Büber, Ali Cemal Töz
doi: 10.5505/jems.2017.59672  Sayfalar 334 - 347

6.
Denizaltı Direnç Hesabında Farklı Form Parametrelerinin Etkisi
Effect of Different Form Parameters on the Estimation of Submarine Resistance
Abdi Kükner, Metin Kemal Gökçe, Ömer Kemal Kınacı
doi: 10.5505/jems.2017.65487  Sayfalar 348 - 360

7.
Hızlı Feribotlarda Makine Dairesi Kaynaklı Yangın Koşullarında Tahliye Operasyonunun Yönetimine Yönelik Benzetim Destekli Metodoloji Önerisi
A Simulation Aided Methodology Suggestion for Managing Emergency Evacuation Operation Under Engine Room Sourced Fire Conditions
Peiman Alipour Sarvari, Emre Çevikcan, Metin Çelik, Alp Ustundag
doi: 10.5505/jems.2017.77699  Sayfalar 362 - 385

8.
Karışık Denizlerde Gemilerin Dalga Eğilme Momenti Hesabı
Calculation of Ship Wave Bending Moment in Irregular Seas
Ertekin Bayraktarkatal
doi: 10.5505/jems.2017.87587  Sayfalar 386 - 395

9.
Petrol/Kimyasal Tankerlerde Tehlikeli Yük Operasyonlarında Emniyet ve Risk Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma
A Study on Safety and Risk Assessment of Dangerous Cargo Operations in Oil/Chemical Tankers
Cenk Şakar, Yusuf Zorba
doi: 10.5505/jems.2017.09226  Sayfalar 396 - 413

10.
Tehlikeli Sıvı Dökme Yük Taşımacılığının Karşılaştırmalı Analizi: Kimyasal Tankerler ve Tank Konteynerler Üzerine Bir Çalışma
Comparative Analysis of Dangerous Liquid Cargoes Transportation: A Study on Bulk Chemicals and Tank Containers
Ozan Bayazit, Yusuf Zorba
doi: 10.5505/jems.2017.83997  Sayfalar 414 - 425
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale