Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2018.30075  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 6 Sayı: 1, 2018)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 6 Issue: 1, 2018)

Sayfalar 1 - 82
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Tanker Terminallerinde Yükleme ve Tahliye Operasyonları Sırasında Gemilerde Meydana Gelen Kazaların Hata Ağacı Yöntemi ile Analizi
Fault Tree Analysis of Tanker Accidents during Loading and Unloading Operations at the Tanker Terminals
Ömer Arslan, Yusuf Zorba, Jelenko Svetak
doi: 10.5505/jems.2018.29981  Sayfalar 3 - 16

4.
Taguchi Yaklaşımı ile İçten Yanmalı Motorlarda Segman-Silindir Gömleği Arasındaki Sürtünme Katsayısının Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of Friction Coefficient Between Piston Ring-Cylinder Liner of Internal Combustion Engines with Taguchi Method
Ömer Savaş, Hüseyin Elçiçek, Zafer Aydın
doi: 10.5505/jems.2018.98852  Sayfalar 17 - 25

5.
Bir Dökme Yük Gemisi Kreyn Operasyonunun Maliyet Etkinliği ve Emisyon Analizi
Cost Efficiency and Emission Analysis of a Bulk Carrier Cranes Operation
Veysi Başhan, Mehmet Çakır, Halil İbrahim Sönmez
doi: 10.5505/jems.2018.73645  Sayfalar 27 - 36

6.
Yatırımların Liman Verimliliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Bir Performans Göstergesi Olarak Yanaşma Zaman Farkı
Evaluation of Investment Impact on Port Efficiency: Berthing Time Difference as a Performance Indicator
Bayram Bilge Sağlam, Abdullah Açık, Egemen Ertürk
doi: 10.5505/jems.2018.52385  Sayfalar 37 - 46

7.
Tersaneler için Bir Üretim Planlama ve Kontrol Metodoloji Önerisi
A Production Planning and Control Methodology Proposal for Shipyards
Mustafa Kafalı, Yalçın Ünsan, Murat Özkök
doi: 10.5505/jems.2018.02986  Sayfalar 47 - 59

8.
Limancılık Endüstrisinde Sosyal Medya Kullanım Modelleri: Liman Tanıtımı ve Halkla İlişkiler için Çıkarımlar
Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations
Aylin Çalışkan, Soner Esmer
doi: 10.5505/jems.2018.82905  Sayfalar 61 - 74

9.
Gemiler için Yalpa Dengeleyici Sistem Seçim Kriterleri ve Hibrit Bulanık Ahp-Topsis Uygulaması
Roll Motion Stabilizing System Selection Criteria for Ships and Hybrid Fuzzy Ahp-Topsis Application
Hakan Demirel
doi: 10.5505/jems.2018.96636  Sayfalar 75 - 82
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale