Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

doi: 10.5505/jems.2018.75547  Sayfalar 83 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 6 Sayı: 2, 2018)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 6 Issue: 2, 2018)

Sayfalar 83 - 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Doğal Gaz Yakıtlı Bir Araştırma Motorunun Kısmi Yüklerdeki Performansının Deneysel Analizi
Experimental Performance Analysis of Partially Loaded a Natural Gas Fuelled Research Engine
Mehmet Çakır
doi: 10.5505/jems.2018.42104  Sayfalar 85 - 91

4.
Karadeniz Tipi Balıkçı Teknesinin İmalat Süre ve Süreçlerinin Benzetim Tekniği ile Modellenmesi
Modeling of Manufacturing Time and Processes of Karadeniz Type Fishing Boat with Simulating Technique
Murat Özkök, Dursun Saral
doi: 10.5505/jems.2018.71602  Sayfalar 93 - 102

DERLEME
5.
Denizlerimizi Aydınlatanlar: Türkiye’de Fenerlerin Kuruluşu ve Gelişimi
Lighteners of Seas: Establishment and Development of Lighthouses in Turkey
Yasemin Nemlioğlu Koca
doi: 10.5505/jems.2018.95867  Sayfalar 103 - 117

ARAŞTIRMA
6.
Gemi Dizel Jeneratörlerinde Kritik Operasyonel Arızaların DEMATEL Metoduyla Değerlendirilmesi
Evaluation of Critical Operational Faults of Marine Diesel Generator Engines by Using DEMATEL Method
Veysi Başhan, Hakan Demirel
doi: 10.5505/jems.2018.24865  Sayfalar 119 - 128

7.
Akdeniz Konteyner Limanlarının Verimlilik Analizi
Efficiency Analysis of Mediterranean Container Ports
Veysel Gökçek, Yunus Emre Şenol
doi: 10.5505/jems.2018.86648  Sayfalar 129 - 140

8.
Tersanelerde Yaşanan Mesleki Risklerin Analizi İçin Bulanık Papyon Model Önerisi
Proposing Fuzzy Bow-Tie Method for Assessment of Occupational Risks at Shipyards
Selçuk Çebi, Esra İlbahar
doi: 10.5505/jems.2018.30932  Sayfalar 141 - 157

9.
Kritik gemi operasyonlarına yönelik risk kontrol esaslı bir karar verme yaklaşımı
A risk based decision making approach for critical ship operations
Kadir Çiçek, Yusuf İlker Topcu
doi: 10.5505/jems.2018.28199  Sayfalar 159 - 177
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale