Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfalar 179 - 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 6 Sayı: 3, 2018)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 6 Issue: 3, 2018)

Sayfalar 179 - 288
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Sustainability Planning and Bench-marking of Post Concession Performance of Nigerian Seaports: The Case of Onne Seaport.
Theophilus Chinyerem Nwokedi, Gladys Chineze Emenike
doi: 10.5505/jems.2018.95914  Sayfalar 181 - 197

4.
Alternatif yakıtların gemi emniyeti açısından değerlendirilmesi
Assessment of alternative fuels from the aspect of shipboard safety
Burak Zincir, Cengiz Deniz
doi: 10.5505/jems.2018.71676  Sayfalar 199 - 214

5.
Bağlama Operasyonları Esnasında Kopan Halat Yaralanmalarının Bulanık Hata Ağacı Yöntemi ile Analizi
Fuzzy Fault Tree Analysis of Parted Rope Injuries During Mooring Operations
Ali Cem Kuzu, Yunus Emre Şenol, Özcan Arslan
doi: 10.5505/jems.2018.58661  Sayfalar 215 - 227

6.
Gemi Acentelerinin İş Tatminini Demografik Faktörler Nasıl Etkiliyor?: İzmir Bazlı Tarifeli Hat Gemi Acenteleri Üzerine Bir Araştırma
How Demographic Factors Affect Job Satisfaction in Shipping Agencies?: A Research Through İzmir-Based Liner Shipping Agencies
Esra Baran, Gamze Arabelen
doi: 10.5505/jems.2018.64326  Sayfalar 229 - 242

7.
Yat Turizminin Turizm Sektörü İçerisindeki Yeri ve Önemi
The Place and Importance Of Yacht Tourism In The Tourism Sector
Engin Aydoğan, Muhsin Kadıoğlu
doi: 10.5505/jems.2018.83702  Sayfalar 243 - 254

8.
Proje Yük Lojistiğinde Değer Yaratımı: Bir Delfi Çalışması
Value Creation in Project Cargo Logistics: A Delphi Study
Gül Denktaş Şakar, Esra Yıldırım, Ezgi Mansuroğlu
doi: 10.5505/jems.2018.48343  Sayfalar 255 - 274

9.
Kirli Tanker Piyasasında Etkinlik
Efficiency in Dirty Tanker Market
Sadık Özlen Başer, Abdullah Açık
doi: 10.5505/jems.2018.17136  Sayfalar 275 - 287
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale