Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2018
J ETA Maritime Sci: 6 (4)
Cilt: 6  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2018.08769  Sayfalar 289 - 290
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 6 Sayı: 4, 2018)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 6 Issue: 4, 2018)

Sayfalar 289 - 391
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Gemilerin Aktif Kanatla Yalpa Stabilizasyonu için bir Optimal Kontrolcü Tasarımı
Design of an Optimal Controller for the Roll Stabilization of Surface Ships with Active Fins
Mehmet Selçuk Arslan
doi: 10.5505/jems.2018.50570  Sayfalar 291 - 305

4.
Kruvaziyer Limanına Alternatif Güç Kaynağı (AMP)'nin Uygulanması
Application of Alternative Maritime Power (AMP) Supply to Cruise Port
Duygu Yıldırım Pekşen, Güler Alkan
doi: 10.5505/jems.2018.15870  Sayfalar 307 - 318

5.
Konteyner Limanlarına Yönelik Boş Konteyner Yığılması Probleminin Analizi
Analysis of Empty Container Accumulation Problem of Container Ports
Ünal Özdemir
doi: 10.5505/jems.2018.53325  Sayfalar 319 - 332

6.
Liman Kılavuzluk Hizmetlerinde Durumsal Farkındalık Analizi
Situational Awareness Analysis of Port Pilotage Services
Serkan Kahraman, Yusuf Zorba
doi: 10.5505/jems.2018.48569  Sayfalar 333 - 347

7.
Gemi Adamlarının İş Tatmini, Görev ve Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişkiler
The Relationships Between Seafarers' Job Satisfaction, Task and Contextual Performance
Murat Yorulmaz
doi: 10.5505/jems.2018.20981  Sayfalar 349 - 363

8.
Aliağa Liman Bölgesinde İlişkisel ve Kontrata Dayalı Yönetişim Mekanizmalarına Yönelik Bir Nitel İnceleme
A Qualitative Examination of Relational and Contractual Governance Mechanisms in Aliaga Port Cluster
Bayram Bilge Sağlam, Çimen Karataş Çetin
doi: 10.5505/jems.2018.16362  Sayfalar 365 - 378

9.
Gemi Kesiti için Yalpa Merkezi Konumunun Yalpa Sönümüne Etkisi
Effect of the Roll Center Position on the Roll Damping of a Ship Section
Burak Yıldız
doi: 10.5505/jems.2018.77486  Sayfalar 379 - 391
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale