Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editörden
Editorial

doi: 10.5505/jems.2019.83713  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 7 Issue: 1, 2019)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 7 Issue: 1, 2019)

Sayfalar 1 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile genişletilmiş Dijkstra Algoritmasını kullanarak Rota Önceliklendirme
Route Prioritization by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process extended Dijkstra Algorithm
Bekir Şahin
doi: 10.5505/jems.2019.39306  Sayfalar 3 - 15

4.
Risk Tabanlı Deniz Ambulansı Tasarımı
Risk Based Sea Ambulance Design
Ayhan Mentes, Can Berk Koç, Deniz Öztürk, Gürbüz Bilici, Emre Güven, Yağmur Baki, Eşref Kırçiçeği
doi: 10.5505/jems.2019.02418  Sayfalar 17 - 32

5.
Serbest Yüzeye Yakın Bir Kanada Ait Dalga Karakteristiğinin Sayısal Teknikler ile İncelenmesi
Numerical Investigation of 2-D Wave Making Characteristics of a Submerged Hydrofoil
Murat Ayyıldız, Ahmet Ziya Saydam, Murat Özbulut
doi: 10.5505/jems.2019.50362  Sayfalar 33 - 41

6.
Bir Dökme Yük Gemisi Dizel Jeneratörünün Farklı Yükleri için Enerji ve Ekserji Analizi
Energy and Exergy Analyses of a Bulk Carrier Diesel Generator for Different Loads
Görkem Kökkülünk
doi: 10.5505/jems.2019.03264  Sayfalar 43 - 50

7.
Revealing Marketing Criteria of Customs Services: A Dyadic Approach
İlkyaz İldeş, Aysu Göçer
doi: 10.5505/jems.2019.55376  Sayfalar 51 - 63

8.
Türk Koster İşletmeciliğinde “Üçüncü Taraf” ve “Tam Kurum İçi” Yönetimler arası Gemicilik Performans Endekslerine Dayalı Karşılaştırma
A Comparison Of Third Party And FullL In-House Management Based On Shipping Performance Indexes In Turkish Coaster Management
Mehmet Keleş, Serdar KUM
doi: 10.5505/jems.2019.32154  Sayfalar 65 - 77

9.
Deniz Ulaştırma Sektörü Çalışanlarında Örgütsel Tutum ve Davranışların Bireysel İş Performansına Etkisi
The Effect of Organizational Attitudes and Behaviours on Job Performance in Maritime Transportation Sector Employees
Murat YORULMAZ
doi: 10.5505/jems.2019.48379  Sayfalar 79 - 96
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale