Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

doi: 10.5505/jems.2019.75046  Sayfalar 97 - 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 7 Issue: 2, 2019)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 7 Issue: 2, 2019)

Sayfalar 97 - 191
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Gemi üzeri pis su arıtma sistemi seçimine yönelik bilgi tabanlı uzman sistemi
Knowledge based expert system on the selection of shipboard wastewater treatment system
Kadir Çiçek
doi: 10.5505/jems.2019.72623  Sayfalar 101 - 115

4.
Gemi Dizel Motoruna Alternatif: sCO2 Güç Çevrimi
Alternative to Ship Diesel Engine: sCO2 Power Cycle
Emrah Gümüş
doi: 10.5505/jems.2019.98704  Sayfalar 117 - 126

5.
Pervane Çalıklığının Kavitasyon Üzerine Etksinin Sayısal İncelenmesi
Numerical Investigation of Propeller Skew Effect on Cavitation
Şakir Bal
doi: 10.5505/jems.2019.08860  Sayfalar 127 - 136

6.
Gemi Kumanya Odasının Sayısal ve Teorik Termal Analizi
Numerical and Theoretical Thermal Analysis of Ship Provision Refrigeration System
Kubilay Bayramoğlu, Semih Yılmaz, Kerim Deniz Kaya
doi: 10.5505/jems.2019.30922  Sayfalar 137 - 149

7.
Deniz mühendisliğinde olası gaz türbini arızaları için insan hatası olasılığının tahmini
Prediction of human error probability for possible gas turbine faults in marine engineering
Hakan Demirel
doi: 10.5505/jems.2019.49379  Sayfalar 151 - 163

8.
Denizcilik İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanım Modelleri: Facebook Üzerine Bir Çalışma
Social Media Usage Patterns of Turkish Maritime Businesses: A study on Facebook
Fatma Ozge Baruonu Latif, Özlem Sanrı
doi: 10.5505/jems.2019.18189  Sayfalar 165 - 177

9.
Yenilenebilir Enerjinin Gemilerde Kullanılması: Bir Yağ Barcına Kurulan Hibrit Sistemin Ekonomik ve Çevresel Analizi ile Optimizasyonu
Utilization of Renewable Energy in Ships: Optimization of Hybrid System Installed in an Oil Barge with Economic and Environmental Pollution Analysis
Murat Selçuk Solmaz, Alparslan Başkaya, Atilla Savaş, Mehmet Akman
doi: 10.5505/jems.2019.30643  Sayfalar 179 - 191
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale