Cilt: 7
Sayı: 3
Yıl: 2019
J ETA Maritime Sci: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2019.26121  Sayfalar 192 - 193
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TAM METİN DERGİ
2.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 7 Sayı: 3, 2019)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 7 Issue: 3, 2019)

Sayfalar 192 - 263
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ENDÜSTRIYEL BAKIŞ
3.
“Better Together!”
“Better Together!”
Ayşe Aslı Başak
doi: 10.5505/jems.2019.36002  Sayfalar 194 - 195

ARAŞTIRMA
4.
Kuru Yük Gemisi Balast Suyu Arıtma Sistemi Entegrasyonu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
Ballast Water Treatment System Integration and Life Cycle Cost Analysis for Dry Bulk Carrier
Mesut Tokuş
doi: 10.5505/jems.2019.69672  Sayfalar 196 - 211

5.
Serbest Yüzey Altında İlerleyen Bir Denizaltının Hidrodinamik Açıdan İncelenmesi
Hydrodynamic Investigation of a Submarine Moving Under Free Surface
Ali Doğrul
doi: 10.5505/jems.2019.42204  Sayfalar 212 - 227

6.
Türkiye'deki Gemi Yatırımları Üzerine Nitel Bir Araştırma
A Qualitative Research on Ship Investments in Turkey
Ersin Fırat Akgül, İsmail Bilge Çetin
doi: 10.5505/jems.2019.72621  Sayfalar 228 - 241

7.
Yeni Nesil Stabilite Kriterleri Çerçevesinde Parametrik Yalpa Hareketi için Sayısal bir Uygulama
A Numerical Application of Ship Parametric Roll under Second Generation Stability Criteria
Ferdi Çakıcı
doi: 10.5505/jems.2019.75537  Sayfalar 242 - 251

8.
The Social Cost and Environmental Life Cycle Analysis of Passenger Ships in Istanbul
Levent Bilgili
doi: 10.5505/jems.2019.75437  Sayfalar 252 - 263
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale