E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 3 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Application of Alternative Maritime Power (AMP) Supply to Cruise Port [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 307-318 | DOI: 10.5505/jems.2018.15870

Application of Alternative Maritime Power (AMP) Supply to Cruise Port

Duygu Yıldırım Pekşen1, Güler Alkan2
1Department Of Maritime And Port Management, Yalova University, Yalova, Turkey
2Barbaros Hayrettin Ship Building and Maritime Faculty,Iskenderun Technical University, Hatay, Turkey

The International Maritime Organization, the European Union Council and the US government force ship owners to take necessary measures through international conventions and national legislation to minimize ship-based emissions which damage to the environment and has reached a serious level. Thus, ship operators began to turn towards alternative technologies and fuels that reduce emissions to ensure the maritime trade smoothly. On the other hand, some port operators has started to supply alternative maritime power (AMP) which is electricity from city grid line to the ships at the berth. It is a fact that AMP is one of the best emission reduction alternative technologies for ships during berthing period. This kind of ports providing AMP will be compulsory choice for many ship operators who still use fossil fuel-powered engines in their ships and cannot meet the emission limit requirements at ports, also these ports will contribute to the environmental protection.

In this study, AMP application will be examined for the Ege Ports in Kuşadası. Purpose of the study is to calculate the amount of emissions and external costs and to compare with marine gas oil (MGO) when the AMP system is applied to a port. According to comparison of AMP technology with MGO (0.1%S); total air pollutant is reduced by 94% via decreasing SO2 23%, NOx 97%, PM 88%, CO 99%, VOC 64%. On the other hand, it is estimated that total released greenhouse gases are minimized by 41% via decreasing CO2 41%, N2O 85% and CH4 81%. Finally, total emission reduction was about 43%. The economic and environmental benefits to the port hinterland and its country has been estimated by finding extarnal cost. Total externality cost of MGO for human health, ecosystem quality and climate change was found as about Euro 3 million while Euro 0,4 million occured from AMP.

Keywords: Cruise port, emission reduction, alternative technology, AMP

Kruvaziyer Limanına Alternatif Güç Kaynağı (AMP)'nin Uygulanması

Duygu Yıldırım Pekşen1, Güler Alkan2
1Yalova Üniversitesi, Deniz ve Liman İşletmeciliği,Yalova
2İskenderun Tenik Üniversitesi, Barbaros Hayretti Gemi İnşaa ve Denizcilik Fakültesi, Hatay

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Avrupa Birliği Konseyi ve ABD hükümeti, gemi sahiplerine çevreye zarar veren ve ciddi bir düzeye ulaşan emisyonları en aza indirgemek için uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat ile gerekli önlemleri almaya zorlamaktadır. Böylece gemi sahipleri ve gemi işletmecileri, deniz ticaretini sorunsuz bir şekilde sağlamak için emisyonları azaltan alternatif teknolojilere ve yakıtlara yönelmişlerdir. Öte yandan, bazı liman işletmecileri, şehir şebekesi hattından rıhtımdaki gemilere ve diğer birçok hizmete alternatif olan alternatif deniz gücü (AMP) sağlamaya başladılar. AMP'nin yanaşma safhasında gemiler için en iyi emisyon azaltma alternatif teknolojilerinden biri olduğu bir gerçektir. AMP alternatifi sunun bu tip limanlar, gemilerinde fosil yakıtla çalışan motorları kullanan ve limanlardaki emisyon sınırlama gereksinimlerini karşılayamayan birçok gemi operatörü için zorunlu bir seçim olacaktır. Ayrıca bu limanlar da çevre korumaya katkıda bulunacaktır.

Bu çalışmada, Kuşadası'ndaki Ege Limanları için rıhtımdaki gemiler için emisyon azaltıcı teknoloji olarak AMP uygulaması incelenecektir. Çalışmanın amacı, AMP sistemi bir limana uygulandığında emisyon ve dış maliyetlerin miktarını hesaplamak ve deniz yakıtı (MGO) karşılaştırmaktır. AMP teknolojisinin MGO ile karşılaştırılmasına göre (% 0,1 S); Toplam hava kirliliği% 94 azalırken SO2% 23, NOx% 97, PM% 88, CO% 99, VOC% 64 azaltılmıştır. Öte yandan, toplam salınan sera gazlarının% 41 azalarak CO2% 41, N2O% 85 ve CH4% 81 oranında azaldığı tahmin edilmektedir. Son olarak, toplam emisyon azaltımı yaklaşık% 43 olmuştur. Ayrıca liman iç bölgelerine ve ülkesine ekonomik ve çevresel faydalar, maliyet dışı maliyetler kullanılarak tahmin edilmiştir. MGO'nun insan sağlığı, ekosistem kalitesi ve iklim değişikliği için toplam dışsallık maliyeti yaklaşık 3 milyon Euro, AMP'den 0,4 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kruvaziyer Limanı, Emisyon azaltımı, alternatif teknoloji, AMP

Duygu Yıldırım Pekşen, Güler Alkan. Application of Alternative Maritime Power (AMP) Supply to Cruise Port. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 307-318

Corresponding Author: Duygu Yıldırım Pekşen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale