E-ISSN: 2148-9386
Ship Engine Room Casualty Analysis by Using Decision Tree Method [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 59-68 | DOI: 10.5505/jems.2017.27146

Ship Engine Room Casualty Analysis by Using Decision Tree Method

Ömür Yaşar Saatçıoğlu, Burak Göksu, Onur Yüksel, Yiğit Gülmez
Dokuz Eylul University Maritime Faculty

Ships may encounter undesirable conditions during operations. In consequence of a casualty, fire, explosion, flooding, grounding, injury even death may occur. Besides, these results can be avoidable with precautions and preventive operating processes. In maritime transportation, casualties depend on various factors. These were listed as misuse of the engine equipment and tools, defective machinery or equipment, inadequacy of operational procedure and measure of safety and force majeure (böyle bir kelime yok, yazarlara sorulsun)seffects. Casualty reports which were published in Australia, New Zealand, United Kingdom, Canada and United States until 2015 were examined and the probable causes and consequences of casualties were determined with their occurrence percentages. In this study, 89 marine investigation reports regarding engine room casualties were analyzed. Casualty factors were analyzed with their frequency percentages and also their main causes were constructed. This study aims to investigate engine room based casualties, frequency of each casualty type and main causes by using decision tree method.

Keywords: Decision Tree Analysis, Engine Room, Marine Casualties

Karar Ağacı Metodu ile Gemi Makine Dairesi Kazalarının Analizi

Ömür Yaşar Saatçıoğlu, Burak Göksu, Onur Yüksel, Yiğit Gülmez
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Gemiler, operasyonları sırasında istenmeyen koşullar ve kazalarla karşılaşabilirler. Kaza sonucu gemilerde yangın, patlama, su alma, karaya oturma, yaralanma ve diğer hasarlar meydana gelebilir. Ancak, önlemler ve önleyici işlemler ile bu sonuçlar engellenebilir. Deniz taşımacılığında kaza sonucu ortaya çıkan kayıplar çeşitli faktörlere bağlıdır. Kazaya sebep olan faktörler, makine ve teçhizatının yanlış kullanımı veya arızalı olması, operasyonel prosedürlerin ve emniyet tedbirlerinin yetersizliği ve önlenemeyen mücbir sebeplerin ortaya çıkması olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, 2015 yılına kadar Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan kaza raporları incelenmiş ve makine dairesi ile ilgili 89 adet kazayı oluşturan faktörler, kazaların oluşum sıklıkları ve kök sebepleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, incelenen makine dairesi kazalarının, oluşum sıklıkları ve kök sebeplerini, Karar Ağacı yöntemi kullanarak değerlendirmek ve literatürdeki boşluğu doldurmaktır.

Anahtar Kelimeler: Karar Ağacı Analizi, Makine Dairesi, Denizcilik Kazaları

Ömür Yaşar Saatçıoğlu, Burak Göksu, Onur Yüksel, Yiğit Gülmez. Ship Engine Room Casualty Analysis by Using Decision Tree Method. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 59-68

Corresponding Author: Ömür Yaşar Saatçıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale