E-ISSN: 2148-9386
Parametric Sail Analysis of Sailing Yachts in 9-20 Meters [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 332-343 | DOI: 10.5505/jems.2019.52714

Parametric Sail Analysis of Sailing Yachts in 9-20 Meters

Sarih Sarı, Muhsin Aydın
Yildiz Technical University, Naval Architecture and Maritime Faculty, Turkey

The study was carried out in order to determine the dimensions of the sailing parameters for the sailing yachts in the most appropriate way and to estimate the performance values for the determined sail and boat. The length overall range, which is widely used for this purpose, is determined between 9 and 20 m. In order to make calculations and estimations in this range, 3 boats having 9.15, 14.25 and 19.50 m full size were formed. 81 different sailing equipment was created to correspond to each boat. For each boat and sailing equipment, it was examined at wind speeds of 6, 12 and 20 knots and in angles of 45, 90 and 110 degrees in wind direction. In the case of the opposite direction of the wind, 90, 120 and 140 degree angles were examined.
Based on the average of the 25% of the results of the surveys, it was possible to determine the dimensions of sailing equipment that could be considered useful for all wind conditions between 9 and 20 m in length. In addition, estimation of boat speed, drift force and heel angle performance values of the desired length of the vessel is provided with an error rate of less than 2%.

Keywords: Sailing Yachts, Sail Parameters, Systematic Sailing Analysis

9-20 m Boy Aralığında Salmalı Yatların Parametrik Yelken Analizleri

Sarih Sarı, Muhsin Aydın
Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi,İstanbul, Türkiye

Yapılan çalışmada salmalı yatlar için yelken parametrelerinin boyutlarının en uygun şekilde belirlenmesi ayrıca belirlenen yelken ve tekne için performans değerlerinin tahmin edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak üretilen tekneler incelenerek, yaygın olarak kullanılmakta olan gemi boyu aralığı 9 ile 20 m arasında belirlenmiştir. Bu aralıkta hesaplamalar ve tahminler yapılabilmesi için 9.15, 14.25 ve 19.50 m tam boya sahip 3 adet tekne oluşturulmuştur. Oluşturulan her bir tekneye karşılık gelecek şekilde 81 adet farklı yelken donanımı oluşturularak, her bir tekne ve yelken donanımı için 6, 12 ve 20 knot rüzgar hızlarında ve her bir rüzgar hızı için rüzgarın karşıdan alındığı durumda 45, 90 ve 110 derece açılarda, rüzgarın arkadan alındığı durumda ise 90, 120 ve 140 derece açılarda incelemeler yapılmıştır.
Yapılan incelemeler sonuçlarındaki elde edilen verilerin en iyi %25’inin ortalama değerlerinden yola çıkılarak 9 ile 20 m boy aralığında tüm rüzgar koşulları için kullanışlı sayılabilecek yelken donanım boyutlarını belirlemek mümkün olmuştur. Ayrıca istenilen boydaki teknenin tekne hızı, sürüklenme kuvveti ve bayılma açısı performans değerlerinin tahmin edilebilmesi %2’nin altındaki hata oranıyla sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Salmalı Yelkenli Yatlar, Sistematik Yelken Analizi, Yelken Parametreleri

Sarih Sarı, Muhsin Aydın. Parametric Sail Analysis of Sailing Yachts in 9-20 Meters. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 332-343

Corresponding Author: Sarih Sarı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale