E-ISSN: 2148-9386
TC-UV Reactor Evaluated as an Alternative Option for Treatment of Ballast Water [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2020; 8(1): 10-21 | DOI: 10.5505/jems.2020.84803

TC-UV Reactor Evaluated as an Alternative Option for Treatment of Ballast Water

Hüseyin Elçiçek, Bülent Güzel
Yildiz Technical University, Department Of Naval Architecture And Marine Engineering,i̇stanbul, Turkey

Over the last decade, UV disinfection technology has been widely employed in the disinfection of non-native species in wastewater and process water treatment. In this study, we assessed the feasibility of the adoption of a Taylor-Couette UV reactor in disinfection of unwanted species commonly found in ballast water. With this purpose, glycerol solutions were used in a Taylor Couette reactor with two different radius ratios. The observed flow structures and the critical transition values were simultaneously compared with each other and literature. Emergent flow structures in TC reactors provide considerable improvement in axial and radial mixing of particles and increasing the efficiency of the disinfection of E. coli. The obtained results show the possibility of utilizing the Taylor-Couette UV reactors as an alternative method in inactivation of non-native species in the ballast water.

Keywords: Taylor-Couette flow, Ballast water, UV disinfection

TC-UV Reaktörünün Alternatif Bir Balast Suyu Arıtıma Sistemi Olarak Değerlendirilmesi

Hüseyin Elçiçek, Bülent Güzel
Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Son yıllarda UV dezenfeksiyon teknolojisi özellikle kentsel ve endüstriyel atık suların patojenik ve istenmeyen türlerin dezenfeksiyonun da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, balast suyunda yaygın olarak bulunan yabancı türlerin dezenfeksiyonunda Taylor-Couette UV reaktörünün uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla iki farklı yarıçap oranına sahip bir Taylor-Couette reaktöründe gliserol çözeltisi kullanılarak, reaktör içerisinde ortaya çıkan akış yapıları gözlemlenmiş ve kritik geçiş değerleri literatür verileri ile karşılaştırılmıştır. TC reaktöründe ortaya çıkan vorteks yapıları, akışkan karışımın iyileşmesine ve E. coli dezenfeksiyon verimliliğinin ve UV dezenfeksiyon ünitesinin performansının arttırılmasında önemli katkı sağlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, balast suyu içerisinde bulunan istenmeyen türlerin dezenfeksiyonunda Taylor-Couette UV reaktörünün alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Taylor-Couette akışı, Balast suyu, UV dezenfeksiyon

Hüseyin Elçiçek, Bülent Güzel. TC-UV Reactor Evaluated as an Alternative Option for Treatment of Ballast Water. JEMS Maritime Sci. 2020; 8(1): 10-21

Corresponding Author: Hüseyin Elçiçek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale