E-ISSN: 2148-9386
Risk Based Sea Ambulance Design [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 17-32 | DOI: 10.5505/jems.2019.02418

Risk Based Sea Ambulance Design

Ayhan Mentes1, Can Berk Koç1, Deniz Öztürk1, Gürbüz Bilici1, Emre Güven1, Yağmur Baki2, Eşref Kırçiçeği2
1Istanbul Technical University, Faculty Of Naval Architecture And Ocean Engineering, Istanbul, Turkey
2Istanbul Technical University, Faculty Of Architecture, Istanbul, Turkey

To maximize safety at sea, modelling of risk factors and use of risk based design tools is significant. Effective risk modelling techniques and decision-making tools need to be developed and applied to increase safety and meet customer demands.
In this study, the operational risks of an existing ambulance boat were examined and the existing boat was redesigned as a risk-based approach. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was used and risk priority numbers (RPNs) were calculated in the risk assessment and redesign. The results obtained from the study will contribute to improving the safety of ambulance boats and preventing or mitigating of potential risks.

Keywords: Risk Analysis, Risk Based Design, Ambulance Boat, Goal Based Regulations, Failure Mode and Effects Analysis.

Risk Tabanlı Deniz Ambulansı Tasarımı

Ayhan Mentes1, Can Berk Koç1, Deniz Öztürk1, Gürbüz Bilici1, Emre Güven1, Yağmur Baki2, Eşref Kırçiçeği2
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Denizde, güvenliği en üst düzeye çıkarmak için risk faktörlerini modellemek ve risk tabanlı tasarım araçlarını kullanmak önemlidir. Güvenliği arttırmak ve müşteri taleplerini karşılamak için etkin risk modelleme teknikleri ve karar verme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Bu çalışmada, mevcut bir deniz ambulans teknesi operasyon riskleri incelenmiş ve mevcut tekne risk tabanlı bir yaklaşımla yeniden tasarlanmıştır. Risk değerlendirmesi ve model tasarımında, Hata Türü ve Etki Analizi (FMEA) kullanılmış ve risk öncelik sayıları (RPNs) hesaplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, deniz ambulans teknelerinin güvenliğini arttırmaya ve potansiyel risklerin önlenmesine veya azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Tabanlı Tasarım, Amaç Tabanlı Düzenlemeler, Deniz Ambulansı, Hata Türü ve Etkileri Analizi.

Ayhan Mentes, Can Berk Koç, Deniz Öztürk, Gürbüz Bilici, Emre Güven, Yağmur Baki, Eşref Kırçiçeği. Risk Based Sea Ambulance Design. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 17-32

Corresponding Author: Ayhan Mentes, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale