E-ISSN: 2148-9386
Fault Tree Analysis of Tanker Accidents during Loading and Unloading Operations at the Tanker Terminals [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 3-16 | DOI: 10.5505/jems.2018.29981

Fault Tree Analysis of Tanker Accidents during Loading and Unloading Operations at the Tanker Terminals

Ömer Arslan1, Yusuf Zorba1, Jelenko Svetak2
1Dokuz Eylül University Maritime Faculty
2University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport

One of the most important elements of maritime transportation which is a way of the world trade is the ships. Depending on their purpose, the vessels include many classifications, such as; commercial vessels, service vessels and war ships. Commercial vessels include tankers. Therefore, tankers that are an important point of trade have been developing together with technology. However, the measures taken by the developing technology and the regulations in the maritime sector made cannot reduce the sea accidents to zero. In this study, marine accidents occurred during loading and unloading operations at the tanker terminals were analyzed in terms of human factor and safety. Reports in between 2000 and 2014 of IMO (International Maritime Organization) GISIS (Global Integrated Shipping Information System), MAIB and Maritime Safety Authority of New Zealand and others were investigated. A total of 10 vessel accidents involving the appropriate data were analyzed and classified according to the results. Fault Tree Analysis (FTA) method was used to create the causes of accidents and the results have been tested with Monte Carlo Simulation. As a conclusion, failure to comply with operating procedures and lack of knowledge were found to be the most important factors.

Keywords: Tanker, Ship accident, Human Factor, Fault Tree Analysis

Tanker Terminallerinde Yükleme ve Tahliye Operasyonları Sırasında Gemilerde Meydana Gelen Kazaların Hata Ağacı Yöntemi ile Analizi

Ömer Arslan1, Yusuf Zorba1, Jelenko Svetak2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
2Ljubljana Üniversitesi

Dünya ticaretinin karşılanmasında bir yol olan deniz yolu taşımacılığının en önemli unsurlarından biri de gemilerdir. Gemiler kullanım alanlarına göre ticaret gemileri, servis gemileri ve savaş gemileri gibi birçok sınıf içerir. Tanker gemileri ticari gemiler kısmında yer almaktadır. Dolayısıyla ticaretin önemli bir noktası olan tanker gemileri teknolojiyle birlikte daha da gelişmektedir. Ancak gelişen teknoloji ve yapılan düzenlemelerle alınan önlemler deniz kazalarını sıfıra indirememektedir. Bu çalışmada tanker terminallerinde yükleme ve boşaltma operasyonları sırasında gemilerde meydana gelen kazalar insan faktörü ve emniyet bakımından incelenmiştir. Çalışma kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Küresel Bütünleşik Deniz Taşımacılığı Bilgi Sistemi (GISIS), MAIB ve Maritime Safety Authority of New Zealand gibi kuruluşlar tarafından 2000-2014 yolları arasında yayınlanmış raporlar incelenmiştir. Uygun veriler içeren toplam 10 gemi kazası, sonuçlarına göre sınıflandırılmış ver irdelenmiştir. Kaza nedenlerinin oluşturulmasında Hata Ağacı Analizi (FTA - Fault Tree Analysis) yöntemi kullanılmış ve sonuçlar Monte Carlo Simülasyonu ile sınanmıştır. Sonuç olarak prosedüre uymama ve bilgi eksikliği en önemli etmenler olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tanker Gemileri, Deniz Kazası, İnsan Hatası, Hata Ağacı Analizi

Ömer Arslan, Yusuf Zorba, Jelenko Svetak. Fault Tree Analysis of Tanker Accidents during Loading and Unloading Operations at the Tanker Terminals. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 3-16

Corresponding Author: Ömer Arslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale