E-ISSN: 2148-9386
The Determination of the Number of Tugboats in the Area of Towage Service Authorization by Using Simulation Modelling Technique [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 91-99 | DOI: 10.5505/jems.2016.36744

The Determination of the Number of Tugboats in the Area of Towage Service Authorization by Using Simulation Modelling Technique

Selçuk Nas, Emin Deniz Özkan, Emre Uçan
Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, İzmir

Due to quite high initial investment costs of an organization which will provide towage service, the determination of number, type and bollard pull of tugboats which will provide the level of service determined in accordance with the dimensions of the authorization area is quite important for investments in terms of efficiency. Although there are more than needed tugboats in a specific authorization area due to the free competition, it is possible that service providers entering the new market may increase their competitive power by analyzing the statistical data of sea traffic and by retaining the optimum number of tugboats. This study focuses on the number of tugboats only. A simulation model has been developed which can analyze the stochastic effect of independent variables related to marine traffic in a generic port on dependent variables related to the number of tugboats. Promodel 2011 program was used in simulation modelling. The obtained data were analyzed by Stat: Fit program. As a result, a simulation model has been developed which can determine the required number of tugboats in authorization areas and can be applied in every field.

Keywords: Number of Tugboats, Simulation Modelling, Promodel

Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Tespiti

Selçuk Nas, Emin Deniz Özkan, Emre Uçan
Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir

Römorkörcülük hizmeti verecek bir teşkilatın ilk yatırım maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle, yapılacak yatırımlarda yetki sahası boyutlarına göre belirlenmiş hizmet düzeyini sağlayacak römorkör sayısının, tipinin ve çeki kuvvetlerinin tespiti verimlilik açısından oldukça önemlidir. Her ne kadar serbest rekabet nedeniyle belli bir yetki sahasında ihtiyaçtan fazla römorkör olsa da, yeni pazara giren hizmet sağlayıcılarının deniz trafiğine ait istatistiki verileri analiz ederek optimum sayıdaki römorkörü elinde tutarak rekabetçi gücünü arttırması mümkündür. Bu çalışmada yalnızca römorkör sayısı üzerinde durulmuş olup, genel bir limandaki deniz trafiğine ait bağımsız değişkenlerin, römorkör sayısına ait bağımlı değişken üzerindeki rassal etkilerinin analiz edilebileceği bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Simülasyon modellemesinde Promodel 2011 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler Stat: Fit programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yetki sahalarında gerekli römorkör sayısının tespit edilebileceği ve her alanda uygulanabilecek bir simülasyon modeli geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Römorkör Sayısı, Simülasyon Modellemesi, Promodel

Selçuk Nas, Emin Deniz Özkan, Emre Uçan. The Determination of the Number of Tugboats in the Area of Towage Service Authorization by Using Simulation Modelling Technique. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 91-99

Corresponding Author: Emin Deniz Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale