E-ISSN: 2148-9386
Effect of the Oil Areas on Marine Traffic and Oil Spill Risks at the Black Sea [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 105-110

Effect of the Oil Areas on Marine Traffic and Oil Spill Risks at the Black Sea

Ersan Başar, Umut Yıldırım
Karadeniz Technical University Surmene Faculty Of Marine Sciences

The Black Sea is a sea six state countries using export and import. This water area of marine
living resources of the sea trade conjunction with heavily benefit from high economic and
ecological value. In recent years, the Black Sea, as well as transportation and living resources constituted underground origins and significance. Particularly in the oil exploration activities come to the forefront in this sea. Areas of oil exploration in the Black Sea, north-south transition areas that have intense ship traffic and oil rigs increase the risk of accidents.
The ever growing demand for energy in the modern world continues to increase the risks of
major oil spills during the lengthy travel of this natural resource along global sea routes. Black Sea is under ever increasing ship traffic and oil rig. In this study to be conducted in these areas, the resulting impact of vessel traffic accidents rigs after spill oil spill in the fields have been identified. Results of simulations of critical areas illustrate that spill at some south of Black Sea coast.

Keywords: Black Sea, Oil spill, Marine traffic, Marine accident.

Karadeniz’de Petrol Alanlarının Gemi Trafiğine Olan Etkisi ve Petrol Kirliliği Riskleri

Ersan Başar, Umut Yıldırım
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Karadeniz gemi trafiğinin yoğun olduğu ve 6 kıyıdaş ülkenin ihracat ve ithalatında kullandığı
bir denizdir. Bu su alanı deniz ticareti ile birlikte deniz canlı kaynaklarından yoğun olarak
yararlanılan ekonomik ve ekolojik değeri yüksek olan bir yerdir. Son yıllarda Karadeniz’in
ulaşım ve canlı kaynakları yanı sıra yer altı kaynakları da önem teşkil etmiştir. Özellikle petrol arama çalışmalarına önem verilmiştir. Petrol arama alanları gemi trafiğinin yoğun olduğu Karadeniz’in kuzey güney geçiş alanlarında bulunması platform ve gemi kaza risklerini artırmaktadır. Aynı zamanda platformlardan kaynaklanabilecek bir kaza sonrasında dağılacak olan petrol çevresel açıdan önemli riskler ve sorunlar doğuracağı gerçektir.
Yapılan çalışmada, Karadeniz’deki petrol arama alanlarındaki gemi trafik rotaları belirlenmiş ve bu rotaları üzerindeki riskli alanlar ortaya koyulmuştur. Daha sonra bu bölgelerde oluşabilecek bir platform gemi kazası akabinde oluşacak petrol dağılımı alanı ve bütçesi simülasyon yolu ile tespit edilmiştir.
Gemi trafiği açısından başta Sinop ve Ereğli açıkları, riskli alanlar oluşturduğu anlaşılmıştır.
Petrol kirliliği açısından ise en önemli risk alanları Batum cayrosu etkisinde kalan güney doğu
Karadeniz kıyıları ile Kefken kıyıları olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Petrol kirliliği, Gemi trafiği, Gemi kazası.

Ersan Başar, Umut Yıldırım. Effect of the Oil Areas on Marine Traffic and Oil Spill Risks at the Black Sea. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 105-110

Corresponding Author: Ersan Başar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale