E-ISSN: 2148-9386
Efficiency Standards of Electric Motors [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 31-40

Efficiency Standards of Electric Motors

A. Aydın Ercan
Unlimited Chief Engineer, Maritime Transportation Management Engineer MSC

In this paper, efficiency standards of the electric motors in European Union and the
past and future developments are examined. In addition, other similar standards are
mentioned and the electric motor standards which will be legally enforced in European
Union in near future are given and these standards are explained with the help of
graphic curves of the efficiency tests that are performed in related motors.
The importance of complying with these standards for Turkey in manufacturing and
using electric motors is emphasized.

Keywords: Electric Motors, efficiency, standard, legal compulsory

Elektrik Motorlarının Verimlilik Standartları

A. Aydın Ercan
Uzak Yol Baş Mühendis, Deniz Ulaştırma İşletme Yüksek Mühendisi

Bu bildiride, elektrik motorlarının Avrupa birliğindeki verimlilik standartları ve
geçmişten geleceğe gelişimi incelenmiştir. Ayrıca diğer eş standartlara da değinilmiş
olup yakın zamanda gelecek olan Avrupa birliğinde yasal olarak zorunlu olacak
olan elektrik motorları verimlilik standartları verilmiş olup ilgili standartlar, uygun
motorların yapılan verim testlerindeki grafik eğrileri üzerinde açıklanmıştır.
Türkiye olarak elektrik motor üretiminde ve kullanımında bu standartlara uymanın
önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektrik motorları, verim, standart, yasal zorunluluk

A. Aydın Ercan. Efficiency Standards of Electric Motors. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 31-40

Corresponding Author: A. Aydın Ercan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale