E-ISSN: 2148-9386
Evaluation of Investment Impact on Port Efficiency: Berthing Time Difference as a Performance Indicator [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 37-46 | DOI: 10.5505/jems.2018.52385

Evaluation of Investment Impact on Port Efficiency: Berthing Time Difference as a Performance Indicator

Bayram Bilge Sağlam, Abdullah Açık, Egemen Ertürk
Department of Maritime Business Administration, Dokuz Eylül University Maritime Faculty, İzmir, Turkey

Highly competitive nature of port business environment puts heavy pressure on port operators on performance related issues. In order to be competitive, after all the other strategic moves are exhausted, what is left is to improve the performance of a port by means of increasing the number of vessels calling the port. One way to achieve this goal is to minimize the time spent at port for each vessel. Using the data envelopment analysis (DEA) method to evaluate its efficiency, this paper analyzes a port which made investments in order to improve this issue with berthing time difference (BTD) as the output. The results show that DEA method can be a valuable tool for port operators in evaluating the efficiency of their investments.

Keywords: Port Efficiency, Port Investment, Port Time, Data Envelopment Analysis

Yatırımların Liman Verimliliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Bir Performans Göstergesi Olarak Yanaşma Zaman Farkı

Bayram Bilge Sağlam, Abdullah Açık, Egemen Ertürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, İzmir

Liman işletme çevresinin rekabetçi doğası, liman işletmecilerine performans ile ilgili hususlarda bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Rekabetçi avantajı elde etmek adına, stratejik olarak yapılabilecek hamleler tükendiğinde, geriye kalan tek seçenek limana uğrayan gemileri artırma yolu ile liman performansını yukarı çekmektir. Bu hedefe ulaşmanın bir yolu her bir geminin limanda kaldığı süreyi minimuma indirmektir. Bu çalışma, veri zarflama analizi (VZA) ile, bu hususu geliştirmek için yatırım yapmış bir limanı, çıktı olarak yanaşma zaman farkını (YZF) kullanarak analiz etmektedir. Sonuçlar VZA’nın liman işletmecileri tarafından yatırımlarının değerlendirilmesinde önemli bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Liman Etkinliği, Liman Yatırımı, Liman Süresi, Veri Zarflama Analizi

Bayram Bilge Sağlam, Abdullah Açık, Egemen Ertürk. Evaluation of Investment Impact on Port Efficiency: Berthing Time Difference as a Performance Indicator. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 37-46

Corresponding Author: Bayram Bilge Sağlam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale