E-ISSN: 2148-9386
Cargo Demand Analysis of Container Terminals in Turkey [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 117-122 | DOI: 10.5505/jems.2015.54254

Cargo Demand Analysis of Container Terminals in Turkey

Orkut Akar1, Soner Esmer2
1Ceva Logistics
2Dokuz Eylul University, Maritime Faculty

Ports are the points where the countries meet the world and also one of the main facilities where transportation starts or continues in the trade process. As long as trade exist in the world, sea trade will also exist and to keep abreast of the times vessels will continue to grow, for this reason, ports will grow and continue to improve to serve better. The objective of this study is to calculate the containerised cargo demand for 2023, and to analyse if the container ports in Turkey will be able to handle increasing container cargo demand. Demand forecasting is significant for all the firms to see their future better and make appropriate plans. It is important especially for the ports to get an idea how much cargo they will handle next year. In order to serve increasing trade, ports have to forecast their cargo demand for future and make new investment or improvement plans. In this study, multi regression analysis is used to cargo demand forecasting of ports in Turkey. According to results current and planned container terminals in Turkey are already able to handle current demand and they will be able to handle increasing containerised cargo demand until 2023.

Keywords: Demand Forecasting, Regression Analysis, Container Terminal, Turkey

Türkiye’deki Konteyner Terminalleri için Yük Talep Analizi

Orkut Akar1, Soner Esmer2
1Ceva Lojistik
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Limanlar dünyaya açılan ticaret kapıları olarak, ticaret sürecinde ulaştırmanın başladığı ya da sürdürüldüğü tesislerdir. Dünyada ticaret olduğu sürece deniz ticareti var olacak, gemi boyutları gelişimini sürdürecektir. Bu nedenle limanlar verdikleri hizmetleri geliştirmek durumundadır. Talep tahmini tüm işletmeler için geleceklerini görebilmek ve planlamalarını yapabilmeleri adına önemlidir. Limanlar için özellikle önemli olan yük talep tahmini ile gelecekte ne kadar yük elleçleneceğinin belirlenmesi yönünde fikir edinilmektedir. Limanlar gelişen ticarete hizmet edebilmek için gelecekteki yük talebini tahmin etmeli, yeni yatırım ve gelişim planlarını oluşturmalıdır. Bu çalışmada yük talep tahmini için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı 2023 yılı için yük talep tahmini yapmak ve Türkiye’deki limanların bu yükü elleçlemek için yeterli olup olmadığını belirlemektir. Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’deki mevcut ve planlanmış konteyner terminallerinin mevcut talebi elleçleyebildikleri ve 2023 yılına kadar bir kapasite sorununun yaşanmayacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Talep Tahmini, Regreyon Analizi, Konteyner Terminali, Türkiye

Orkut Akar, Soner Esmer. Cargo Demand Analysis of Container Terminals in Turkey. JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 117-122

Corresponding Author: Soner Esmer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale