E-ISSN: 2148-9386
The Impact of Distance and Narrow Waterway on Voyage Cost: Cost Formulation and an Implementation on Dry Bulk Carrier [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 49-59 | DOI: 10.5505/jems.2016.00719

The Impact of Distance and Narrow Waterway on Voyage Cost: Cost Formulation and an Implementation on Dry Bulk Carrier

Sercan Erol
Karadeniz Technical University

This paper investigates the impact of distance and narrow waterway factors on voyage costs. The data set is taken from a Turk shipping company and consists of real dates. In the study, it was seen that the fuel consumption rate of the ships whose routes are narrow waterways such as straits and canals was higher for the fact that the vessels have to maneuver more on such routes. On the contrary, ships which sailed on the open seas consumed lower fuel. At the end of the study, it was determined that of bunker cost rates caused by the impact of these geographical factors could increase up to 30 percent among the total amount of voyage costs.

Keywords: Shipping, voyage costs, cost formulations, costs analyses

Mesafe ve Dar Suyollarının Sefer Maliyetlerine Etkisi: Maliyet Formülasyonu ve Dökme Yük Gemisi Üzerine Bir Uygulama

Sercan Erol
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bu çalışmada kat edilen mesafe ve dar su yollarının sefer maliyetleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti bir Türk denizcilik şirketinden alınmış ve gerçek verilerdir. Çalışmada, rota üzerinde yer alan boğaz ve kanal gibi dar suyolları sebebiyle manevra kabiliyetini artırmak zorunda olan gemilerin yakıt tüketiminin arttığı, buna karşılık sadece açık deniz seyri yapılması durumunda ise yakıt tüketiminin azaldığı görülmüştür. Çalışmanın sonunda, coğrafi faktörlerin etkisiyle oluşan maliyetlerin sefer maliyetleri içindeki payı % 30’lara kadar çıkabildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taşımacılık, sefer maliyetleri, maliyet formülasyonu, maliyet analizi

Sercan Erol. The Impact of Distance and Narrow Waterway on Voyage Cost: Cost Formulation and an Implementation on Dry Bulk Carrier. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 49-59

Corresponding Author: Sercan Erol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale