E-ISSN: 2148-9386
A Production Planning and Control Methodology Proposal for Shipyards [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 47-59 | DOI: 10.5505/jems.2018.02986

A Production Planning and Control Methodology Proposal for Shipyards

Mustafa Kafalı1, Yalçın Ünsan2, Murat Özkök3
1Program Of Naval Architecture And Marine Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul
2Department Of Naval Architecture And Marine Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul
3Department Of Naval Architecture And Marine Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon

One of the biggest troubles of the shipyards working customer-oriented and tailor-made manner is planning and controlling of the production progress. This problem causes the production to proceed in the framework of its own dynamics and out of supervision. In this type of shipbuilding, one of the most complicating factors is excessive work-in-process level. Another negative effect of the excessive work-in-process level is that it hides the problems in production stations, and therefore, makes it difficult to solve these problems. A scheduling method, which is updated based on current performance, and a production control system, which prevents the excessive increase of work-in-process level during steel hull production, are investigated for the shipyards that work mentioned genre before. The model to be introduced is thought to be a starting application for such type of shipyards.

Keywords: Shipbuilding, Production Control System, Scheduling

Tersaneler için Bir Üretim Planlama ve Kontrol Metodoloji Önerisi

Mustafa Kafalı1, Yalçın Ünsan2, Murat Özkök3
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, İstanbul
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gemi̇ İnşaatı Ve Gemi̇ Maki̇neleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇, Trabzon

Müşteri odaklı ve siparişe özel çalışan tersanelerin yaşadıkları zorluklardan biri de üretimin planlanması ilerlemenin kontrol edilmesidir. Bu zorluk üretimin kendi dinamikleri çerçevesinde ilerlemesine ve denetim dışı yürümesine neden olmaktadır. Yüksek süreç içi stok seviyesi bu tarz gemi inşaatının içinden çıkılmaz hale gelmesine sebep olan faktörlerden birisidir. Süreç içi stok seviyesinin yüksek olmasının bir diğer olumsuz tesiri de üretim ortamındaki problemleri gizlemesi ve dolayısıyla da çözümünü zorlaştırmasıdır. Bu çalışmada bahsedilen mantığa göre çalışan tersaneler için mevcut performans değerlerine göre güncellenen bir planlama usulü ve geminin çelik tekne kısmının üretimi esnasında süreç içi stok seviyesinin aşırı artmasını önlemeye yardımcı olacak bir üretim kontrol sistemi modeli araştırması yapılmıştır. Ortaya konulacak olan modelin bu tip tersaneler için bir başlangıç uygulaması olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gemi İnşaatı, Üretim Kontrol Sistemi, Planlama

Mustafa Kafalı, Yalçın Ünsan, Murat Özkök. A Production Planning and Control Methodology Proposal for Shipyards. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 47-59

Corresponding Author: Mustafa Kafalı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale