E-ISSN: 2148-9386
Energy and Exergy Analyses of a Bulk Carrier Diesel Generator for Different Loads [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 43-50 | DOI: 10.5505/jems.2019.03264

Energy and Exergy Analyses of a Bulk Carrier Diesel Generator for Different Loads

Görkem Kökkülünk
Yıldız Technical University, Naval Architecture and Maritime Faculty, Marine Engineering Department, İstanbul

Energy is the ability to do work of the systems. Exergy is defined as the availability of energy or the maximum work to be done. In this study, energy, exergy and waste heat analyses of a turbo charged marine diesel generator is conducted for the loads of 25%, 50%, 75% and 100%. As a result of energy and exergy analysis, the first and second law efficiencies of a engine at 25%, 50%, 75% and 100% load conditions are calculated as 34.29%, 39.69%, 42.01%, 42.49% and 38.36%, 44.38%, 46.8% and 47.04%, respectively. The maximum shaft power values are 744.1 kW and 1058.2 kW for 50% and 75% loads, respectively. Considering the exergy values which means the available energy, the highest potentials are found as 55.7 kW at maximum load in the exhaust gases and 160.9 kW at maximum load in the cooling water. The exergy values that can be recovered from the surrounding and lubricating oil are big enough not to be neglected.

Keywords: Ship, Energy, Exergy, Ship, Diesel Generator

Bir Dökme Yük Gemisi Dizel Jeneratörünün Farklı Yükleri için Enerji ve Ekserji Analizi

Görkem Kökkülünk
Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Enerji, sistemlerin iş yapabilme yeteneğidir. Ekserji ise bu enerjinin kullanılabilirliği veya yapılabilecek maksimum iş olarak tanımlanır. Bu çalışmada turbo dolduruculu bir gemi dizel jeneratörünün %25, %50, %75 ve %100 yük şartları için enerji, ekserji ve atık ısı analizi yapılmıştır. Yapılan enerji ve ekserji hesaplamaları sonucunda motorun %25, %50, %75 ve %100 yük koşullarına göre I. ve II Kanun verimleri sırasıyla %34,29, %39,69, %42,01, %42,49 ve %38,36, %44,38, %46,8 ve %47,04 olarak hesaplanmıştır. Maksimum şaft gücü değerleri, motorun en çok çalıştırıldığı %50 ve %75 yükler için sırasıyla 744,1 kW ve 1058,2 kW’ dir. Kullanılabilir enerji yani ekserji değerlerine bakıldığında ise en yüksek potansiyelin maksimum yükte 55,7 kW ile egzoz gazında ve maksimum yükte 160,9 kW ile soğutma suyunda olduğu tespit edilmiştir. Çevreden ve yağlama yağından geri kazanılabilecek ekserji değerleri ise yadsınamayacak kadar büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Gemi, Enerji, Ekserji, Dizel Jeneratör

Görkem Kökkülünk. Energy and Exergy Analyses of a Bulk Carrier Diesel Generator for Different Loads. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 43-50

Corresponding Author: Görkem Kökkülünk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale