E-ISSN: 2148-9386
Assessing The Applications of E-navigation Concept in Turkey by The Using Delphi Technique [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 81-92

Assessing The Applications of E-navigation Concept in Turkey by The Using Delphi Technique

Güler Bilen Alkan1, Yusuf Volkan Aydoğdu2, Ender Yalçın2
1Istanbul University, Engineering Faculty
2Istanbul Technical University, Maritime Faculty

Recently, studies for safety and protection of ships and marine environment in maritime transportation has started to focus on minimizing human interference in likely marine accidents by taking advantage of technogical developments. Especially, the most important of mentioned studies are Mona Lisa project which is made pilot application in Baltic Sea, ACCSEAS project belongs to North Sea, EfficienSea project is constructed by the member states of European Union, MEHDP project which is constituted test bed in Malacca and Singapore Straits. When is considered marine accidents taking place in Turkish Straits and possible risks caused by vessels currently use Turkish Straits, it can be seen clearly that there is vital importance of putting into practice the similiar implementation to these projects for future of Turkish Straits. The aim of this study is minimizing human factor with regards to ship and marine environment as these project which underlie of e-navigation concept and making general assessment concerning with current situation and potential of e-navigation applications in Turkey by using Delphi Techniques.

Keywords: E-Navigation (e-Nav), Delphi Techniques, Turkish Straits, Marine Accidents, Human Factor.

Türkiye’de Geliştirilmiş Seyir Konsepti Uygulamalarının Delphi Tekniği İle Değerlendirilmesi

Güler Bilen Alkan1, Yusuf Volkan Aydoğdu2, Ender Yalçın2
1İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Deniz taşımacılığında gemilerin, deniz çevresinin emniyeti ve korunması için yapılan çalışmalar son zamanlarda teknolojik gelişmelerden faydalanarak olası deniz kazalarındaki insan faktörünün azaltılmasına odaklanmaya başlamıştır. Özellikle Baltık Denizi’nde pilot uygulaması yapılan Mona Lisa projesi, Kuzey Deniz bölge projesi olan ACCSEAS, Avrupa Birliği ülkelerince hazırlanan EfficienSea projesi, Malakka ve Singapur Boğazları’nda pilot uygulaması yapılmakta olan MEHDP vb. projeler bunun en güzel örnekleridir. Türk Boğazları’nda günümüze kadar gerçekleşmiş deniz kazaları ve hali hazırda Boğazları kullanan gemilerden doğması muhtemel riskler göz önünde bulundurulduğunda, bu projelere benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi Türk Boğazları’nın geleceği açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmadaki gaye ise geliştirilmiş seyir konseptinin bir nevi temelini oluşturan bu projelerde de olduğu gibi gemi ve deniz çevresi açısından insan faktörünü minimize etmek ve Delphi Tekniği’ni kullanarak Türkiye’deki geliştirilmiş seyir uygulamalarının mevcut durumu ve potansiyeline ilişkin genel bir değerlendirme ortaya çıkarmak olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Geliştirilmiş seyir konsepti (e-seyir), Delphi Tekniği, Türk Boğazları, Deniz Kazaları, İnsan Faktörü.

Güler Bilen Alkan, Yusuf Volkan Aydoğdu, Ender Yalçın. Assessing The Applications of E-navigation Concept in Turkey by The Using Delphi Technique. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 81-92

Corresponding Author: Güler Bilen Alkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale