E-ISSN: 2148-9386
A Qualitative Study On Nutrition Of Turkish Seafarers [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 135-147 | DOI: 10.5505/jems.2016.20591

A Qualitative Study On Nutrition Of Turkish Seafarers

Serdar Kum1, Timur Boşnak2
1Istanbul Technical University, Maritime Faculty
2Kyrenia University, Maritime Faculty

There is no doubt that Seafarers working conditions are much more difficult than any other occupation. Especially 7/24 in certain periods (usually 3/6/10 months) the basic needs of seafarers working and living on board (housing and feeding conditions) are a crucial matter to be met. The things in terms of right dieting, and suggestions are mentioned to be healthy and to live healthy. For this reason, World Health Organization (WHO) publishes Seamen Health Guide. The purpose of this research is to determine the dietary habits of the Turkish Seafarers on board. So whether it is in accordance with international standards and how nutritional conditions can be improved on board has been considered. To carry out these objectives a questionnaire survey has been prepared and applied to 60 Turkish Seafarers who work in different tasks. Considering the results obtained by the survey, generally, it was found that Turkish Seafarers pay attention to the food and drink they eat in order to be healthy, and stay healthy. The data obtained demonstrates that they are trying to stay away from harmful foods and drinks as much as they can.

Keywords: Nutrition on-board, Turkish Seafarers, eating habits of Turkish Seafarers, healthy eating

Türk Gemiadamlarının Beslenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Serdar Kum1, Timur Boşnak2
1İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
2Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Diğer meslek gruplarına göre gemi adamlarının çalışma şartları daha ağırdır. Özellikle 7/24 ve belirli periyotlarda (genellikle 3/6/10 ay) gemi üzerinde çalışan ve yaşayan gemi adamlarının temel gereksinimlerinin (barınma ve beslenme şartları) karşılanması önem arz eder. Doğru beslenme adına yapılması gereken her şey sırasıyla belirtilmiş, sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak için önerilerde bulunulmuştur. Bu sebepten Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Gemiadamlarının Sağlık Rehberi yayınlanmıştır. Bu araştırmanın amacı Türk Gemiadamlarının gemide beslenme alışkanlıklarının belirlenmesidir. Böylece uluslararası standartlara uygun olup-olmadığı ve gemide beslenme şartlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere anket hazırlanmış ve gemide farklı görev yapan 60 Türk Gemiadamına uygulanmıştır. Anket araştırmasına göre elde edilen sonuçlar incelendiğinde genel olarak Türk Gemiadamlarının sağlıklı beslendikleri yiyecek ve içeceklerine dikkat ettikleri saptanmıştır. Verilerden elde edilen bulgulara göre kendilerine zararlı olabileceklerini düşündükleri yiyecek ve içeceklerden uzak durdukları veya olabildiğince uzak durmaya çalıştıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gemide sağlıklı beslenme, Türk Gemiadamı, Türk Gemiadamlarının yeme alışkanlıkları, sağlıklı yeme

Serdar Kum, Timur Boşnak. A Qualitative Study On Nutrition Of Turkish Seafarers. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 135-147

Corresponding Author: Serdar Kum, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale