E-ISSN: 2148-9386
A risk based decision making approach for critical ship operations [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 159-177 | DOI: 10.5505/jems.2018.28199

A risk based decision making approach for critical ship operations

Kadir Çiçek1, Yusuf İlker Topcu2
1Istanbul Technical University, Maritime Faculty, Marine Engineering Department, Istanbul
2Istanbul Technical University, Management Faculty, Industrial Engineering Department, Istanbul

The safety and performance parameters of merchant vessels, which are the focus elements in the sustainable maritime transportation, need to be followed precisely. Parallel to this, international rules enforcements on the environment, safety and human health on maritime transportation are increasingly concentrated nowadays. One of the most up-to-date rules in this concept is compulsory risk assessment on ships which is made mandatory by means of a reference in International Safety Management Code. Therefore, it is necessary for ship management companies to support their safety management systems with a risk assessment methodology capable on assessment of ship, personnel and environment based risk. At this insight, this study proposes a risk-based decision making approach for operational and managerial processes in ship fleet management. The proposed approach has an integrated structure in which fault tree analysis and the evidential reasoning approach are used together. It is also supported with fuzzy logic to remove the lack of information and uncertainty of operational and managerial processes. The model is applied one of the critical shipboard operations; bunkering operation. The application results show that the model can produce a sensitive and efficient solution to ship operational risks.

Keywords: Ship fleet management, risk based decision making, critical ship operations, evidential reasoning approach, fault tree analysis.

Kritik gemi operasyonlarına yönelik risk kontrol esaslı bir karar verme yaklaşımı

Kadir Çiçek1, Yusuf İlker Topcu2
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Deniz taşımacılığının sürekliliğinde odak unsur olan gemi filolarının emniyet ve performans parametrelerinin hassas bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Bunun beraberinde, denizcilikte çevre, emniyet ve insan sağlığı ile ilgili konularda uluslararası kural yaptırımları da giderek yoğunlaşmaktadır. Bu konudaki en güncel uluslararası kurallardan biriside Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu içerisinde ifade edilen, kritik gemi operasyonlarına yönelik risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğudur. Dolayısı ile gemi işletmeciliği firmalarının emniyetli yönetim sistemlerini gemi, personel ve çevre esaslı risk değerlendirmesi yapabilecek bir model ile desteklemeleri gerekmektedir. Yapılan bu çalışma ile gemi filo yönetiminde operasyonel ve yönetimsel süreçlere yönelik risk kontrol esaslı bir karar verme modeli önerilmektedir. Önerilen model içerisinde hata ağacı analizi ile kanıtsal sonuçlama yaklaşımının bir arada kullanıldığı bütünleşik bir yapıya sahiptir. Ayrıca, operasyonel ve yönetimsel süreçlere ait bilgi eksikliği ve belirsizliğini ortadan kaldırmak amacı ile model bulanık mantık ile geliştirilmiştir. Çalışmada önerilen model, kritik gemi operasyonlarından biri olan yağ-yakıt alım operasyonuna uygulanmıştır. Uygulama sonuçları modelin özellikle gemi operasyonel risklerine karşı duyarlı ve etkin çözüm üretebilen bir model olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gemi filo yönetimi, risk tabanlı karar verme, kritik gemi operasyonları, kanıtsal sonuç yaklaşımı, hata ağacı analizi.

Kadir Çiçek, Yusuf İlker Topcu. A risk based decision making approach for critical ship operations. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 159-177

Corresponding Author: Kadir Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale