E-ISSN: 2148-9386
Volume : 7 Issue : 4 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Academicians Viewpoint on Port Managers Prior Competencies in terms of Environmental Sustainability Performance of Container Port Enterprises in Turkey [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 280-292 | DOI: 10.5505/jems.2019.29491

Academicians Viewpoint on Port Managers Prior Competencies in terms of Environmental Sustainability Performance of Container Port Enterprises in Turkey

Özgür Tezcan1, Barış Kuleyin2
1Çanakkale Onsekiz Mart Unniversity, Gelibolu Piri Reis Vocational School, Department of Transportation Services, Canakkale, Turkey
2Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, Department of Maritime Education, Izmır, Turkey

Ports regard sustainability as of great importance in their efforts to sustain their corporate feature aiming to use resources effectively and comply with the environment and the society in which they are located. The activities an organization carries out its sustainability performance. Full compliance of this performance with the relevant natural and biological environment is greatly important. That’s why the main point discussed in this study is the environmental sustainability performance of the port enterprises. As the competencies of port managers pay an important role in this performance, this study aims to scrutinize and evaluate these competencies of port operation managers in particular. To determine these competencies, a three-step Delphi technique has been used. This technique has been conducted through an expert group of 13 academicians. The results revealed 15 competency items. The identified competencies are believed to contribute to the effective process of selecting/employing managers in port organizations which will ensure corporate sustainability.

Keywords: Sustainability performance, Environmental sustainability, Manager competencies, Port operations manager, Ports.

Türkiye’deki Konteyner Liman İşletmelerinin Çevresel Sürdürülebilirlik Performansı Açısından Öncelikli Yönetici Yetkinliklerine Akademisyen Bakış Açısı

Özgür Tezcan1, Barış Kuleyin2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Çanakkale
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Eğitimi Ana Bilim Dalı, İzmir

Liman işletmeleri, hem kurumsal devamlılıklarını sağlayabilmek hem de kaynakları doğru kullanan, içinde bulunduğu toplum ve çevreye uyumlu örgütler olabilmek için sürdürülebilirlik kavramını önemsemektedir. Bir işletmenin bu çerçevede gerçekleştirdiği etkinlikler onun sürdürülebilirlik performansını oluşturur. İçinde bulunduğu doğal ve biyolojik çevre ile uyumlu liman olgusunun önemli hale gelmesi nedeniyle liman işletmelerinin sürdürülebilirlik performansının çevresel boyutu ele alınmıştır. Bir işletmenin sürdürülebilirlik etkinlikleri, yöneticilerinin özellikleri ve konuya yaklaşımları ile ilgilidir. Bu çalışma, liman işletmelerinin çevresel sürdürülebilirlik performansı açısından öncelikli liman yönetici yetkinliklerinin değerlendirilmesini amaçlar. Çalışmada liman yöneticisi kapsamında operasyon müdürünün yetkinlikleri incelenmiştir. Yetkinliklerin belirlenmesi için üç aşamalı Delfi tekniği kullanılmıştır. Delfi uygulaması, 13 uzman akademisyenden oluşan bir uzman grubu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde 15 adet yetkinlik maddesine ulaşılmıştır. Belirlenen yetkinliklerin, liman işletmelerinde yönetici seçimi ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik performansı, Çevresel sürdürülebilirlik, Yönetici yetkinlikleri, Liman operasyon müdürü, Liman işletmeleri.

Özgür Tezcan, Barış Kuleyin. Academicians Viewpoint on Port Managers Prior Competencies in terms of Environmental Sustainability Performance of Container Port Enterprises in Turkey. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 280-292

Corresponding Author: Özgür Tezcan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale