E-ISSN: 2148-9386
Effects of Local Administrations in Maritime Transportation and Coastal Areas: TRNC Case [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 317-332 | DOI: 10.5505/jems.2016.29591

Effects of Local Administrations in Maritime Transportation and Coastal Areas: TRNC Case

Ali Öncü1, Gülsüm Bektaş2, Serdar Kum3
1University of Kyrenia, Faculty of Maritime Studies
2Girne American University, Marine School
3Istanbul Technical University Maritime Faculty

Municipalities are the institutions which can identify the regional problems better, as they are the closest governmental unit to the public. Ensuring the participation of public in the administration, improving life quality within borders of the municipality, regional public wealth, peace and welfare, meeting the local requirements in a modernized attitude are among the main duties of them. Activity and service areas of local administrations have been increased progressively during the recent years. Since the environmental problems have no limit in their nature, all communities are affected by the increasing regional issues which can be felt globally. Considering the environmental problems only in the surrounding of TRNC and trying to solve those by coastal management systems would not be possible. The environmental problems should be taken into account by the all stakeholders, having integrated coastal management in mind. The priority should be given to protect the environment and prevent pollution by information sharing with interested parties. In this study; local administration approaches on marine environment and marine activities are investigated, and the authority, responsibility and what the local administrations can act on these issues are searched and finally aimed to provide some recommendations for the existing situation in the TRNC.

Keywords: TRNC, local administrations, environment policies, integrated coast management, maritime transportation

Yerel Yönetimlerin Deniz İşletmeciliği ve Kıyı Alanlarındaki Etkileri: KKTC Örneği

Ali Öncü1, Gülsüm Bektaş2, Serdar Kum3
1Girne Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi
2Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik Yüksek Okulu
3İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Belediyeler halka yakın birimler olmasından ve bölgesel sorunları en iyi bilmelerinden dolayı, halkın katılımını sağlayabilmesi, belediye sınırları içinde halkın yaşam kalitesinin gelişmesi, belde halkının refahı, mutluluğu ve esenliği konusunda ortak yerel gereksinimlerin çağdaş bir anlayış ve tutum ile ele alınması gibi yerel yönetim görevleri vardır. Yerel yönetimlerin faaliyet ve hizmet alanları son yıllarda gittikçe daha da artış göstermektedir. Çevre sorunlarının sınır tanımayan özelliği nedeniyle bölgesel sorunların birleşerek küresel boyutta çoğalarak hissetmemizi sağlıyor. Çevre sorunlarını sadece KKTC etrafında düşünmek kıyı yönetim sistemiyle sorunları çözmek mümkün olamayacaktır. Bunun bütünleşik kıyı yöntemiyle, tüm paydaşlarla beraber düşünülmeli ve bilgi paylaşımı ile çevre koruması ve çevre kirliliğine öncelik verilmelidir. Bu çalışmada; yerel yönetimlerin çevre ve denizsel faaliyetler konusunda yaklaşımları incelenmiş, yerel yönetimlerin yetki, sorumlulukları ve yapabilecekleri konusunda araştırma yapılarak KKTC’deki mevcut durumlar için öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KKTC, yerel yönetimler, yerindelik kavramı, bütüncül kıyı yönetimi, deniz işletmeciliği

Ali Öncü, Gülsüm Bektaş, Serdar Kum. Effects of Local Administrations in Maritime Transportation and Coastal Areas: TRNC Case. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 317-332

Corresponding Author: Ali Öncü, K.K.T.C.
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale