E-ISSN: 2148-9386
Numerical and Theoretical Thermal Analysis of Ship Provision Refrigeration System [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 137-149 | DOI: 10.5505/jems.2019.30922

Numerical and Theoretical Thermal Analysis of Ship Provision Refrigeration System

Kubilay Bayramoğlu, Semih Yılmaz, Kerim Deniz Kaya
Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, Marine Engineering, Izmir

The freezer system on ships involves provisions where meat, fish, vegetables etc. are cooled down. Provision room is one of the essential features on ships for the preservation of food. The size of the cooling chamber varies according to the length of the ship and the number of personnel. Under the scope of the study, a room with volume of 15 m3 (H x L x W, 2.5 x 3 x 2 m.) has been designed for the preservation of the meat. Boundary conditions which are determined for numerical and theoretical analysis in provision room have been chosen considering existing ship conditions. Refrigeration load, temperature distribution and flow streamline to keep the meat at the desired temperature in the provision room have been analyzed for one hour working period. Within this time interval, average meat domain and air temperature drop have been found as 4.33 K and 13K, respectively. CFD analysis and theoretical calculation results have been compared. The results have found to be in agreement with acceptable errors less than 10%. The outputs from analysis show that refrigeration unit provides suitable temperature decrease within determined time interval.

Keywords: refrigeration systems, computational fluid dynamics, ship provision room

Gemi Kumanya Odasının Sayısal ve Teorik Termal Analizi

Kubilay Bayramoğlu, Semih Yılmaz, Kerim Deniz Kaya
Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Gemilerde et, balık ve meyve sebze gibi kumanyaların bulunduğu bölmelerin soğutularak muhafaza edildiği soğutma sistemleri mevcuttur. Gemilerde bulunan soğutma sistemi yiyeceklerin bozulmadan muhafaza edildiği temel ve gerekli yapılardan biridir. Bu soğutma odaları geminin boyuna ve bulunan mürettebat sayısına göre farklı boyutlara sahip olabilir. Çalışmada, 15 m3 (Yx U x G, 2.5 x 3 x 2 m.) boyutlarında karkas etlerin korunması amacıyla bir oda tasarlanmıştır. Teorik ve sayısal çalışma için sınır koşulları uygun gemi koşulları düşünülerek belirlenmiştir. Soğutma odasında yer alan etin sıcaklığını istenilen değerde tutmak için soğutma yükü, sıcaklık dağılımı ve akış hattı bir saat süreyle zamana bağlı olarak analiz edilmiştir. Bu zaman aralığı için et kontrol hacmi ve soğutma odası havasındaki sıcaklık düşüş değeri sırasıyla 4.33 K ve 13 K olarak bulunmuştur. Çalışmada, sayısal analiz ve teorik hesaplama sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, %10 değerinden daha az bir hata payı ile doğrulanmıştır. Analiz çıktıları, soğutma odası için soğutma ünitesinin belirlenen zaman aralığında uygun sıcaklık düşümünü sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: soğutma sistemi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, gemi kumanya odası

Kubilay Bayramoğlu, Semih Yılmaz, Kerim Deniz Kaya. Numerical and Theoretical Thermal Analysis of Ship Provision Refrigeration System. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 137-149

Corresponding Author: Kubilay Bayramoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale