E-ISSN: 2148-9386
The 1st Maritime Pilotage/Towage Services and Technologies Congress [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 101-101 | DOI: 10.5505/jems.2016.33042

The 1st Maritime Pilotage/Towage Services and Technologies Congress

Adnan Parlak
Yıldız Technical University


Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I

Adnan Parlak
Yıldız Teknik Üniversitesi


Adnan Parlak. The 1st Maritime Pilotage/Towage Services and Technologies Congress. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 101-101

Corresponding Author: Adnan Parlak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale