E-ISSN: 2148-9386
Route Prioritization by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process extended Dijkstra Algorithm [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 3-15 | DOI: 10.5505/jems.2019.39306

Route Prioritization by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process extended Dijkstra Algorithm

Bekir Şahin
Karadeniz Technical University, Surmene Faculty of Maritime Sciences, Trabzon

Seyir planlaması, yakıt tüketimi, zaman ve emniyet faktörleri açısından önem arz etmektedir. Uygun rotanın belirlenmesi, birçok kriterin aynı anda gözden geçirilmesini gerektirdiği için gemi yönetiminde uzmanlık gerektiren konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı, bulanık analitik hiyerarşi süreci (BAHS) ile genişletilmiş Dijsktra algoritması geliştirmek ve deniz çevresinde en öncelikli rotalama problemini araştırmaktır. Literatürde Dijsktra algoritması ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır fakat bu çalışmalar çoklu karar vericiler, karar matrislerinin tutarlılık kontrolü ve fayda ya da masraf şeklinde olabilecek çoklu kriterlerden yoksundur. Bu modelde, öznel yargılamalar ve kişisel tecrübeler karar verme sürecine doğrudan dahil olmaktadır. Amaçlanan BAHS ile genişletilmiş Dijsktra algoritması (bundan sonra BAHS-Dijsktra), belirsiz kıstasları ele alma yeteneklerini, bulanıklığın varlığında geliştirmektedir. Bu çalışma, insanlı yada insansız gemilere yeni bir rota optimizasyon algoritması sunarak yakıt tüketimi, zaman ve emniyet faydası sağlanması amaçlanmıştır.

Keywords: Dijkstra algorithm, Fuzzy AHP, Route prioritization, Navigation, Maritime transportation

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile genişletilmiş Dijkstra Algoritmasını kullanarak Rota Önceliklendirme

Bekir Şahin
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Trabzon

Seyir planlaması, yakıt tüketimi, zaman ve emniyet faktörleri açısından önem arz etmektedir. Uygun rotanın belirlenmesi, birçok kriterin aynı anda gözden geçirilmesini gerektirdiği için gemi yönetiminde uzmanlık gerektiren konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı, bulanık analitik hiyerarşi süreci (BAHS) ile genişletilmiş Dijsktra algoritması geliştirmek ve deniz çevresinde en öncelikli rotalama problemini araştırmaktır. Literatürde Dijsktra algoritması ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır fakat bu çalışmalar çoklu karar vericiler, karar matrislerinin tutarlılık kontrolü ve fayda ya da masraf şeklinde olabilecek çoklu kriterlerden yoksundur. Bu modelde, öznel yargılamalar ve kişisel tecrübeler karar verme sürecine doğrudan dahil olmaktadır. Amaçlaman BAHS ile genişletilmiş Dijsktra algoritması (bundan sonra BAHS-Dijsktra) bulanıklığın mevcudiyetindeki belirsizliği elleçleme yeteneklerini geliştirmektedir. Bu çalışma, insanlı yada insansız gemilere yeni bir rota optimizasyon algoritması sunarak yakıt tüketimi, zaman ve emniyet faydası sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijkstra algoritması, Bulanık AHS, Rota önceliklendirme, Seyir, Deniz taşımacılığı

Bekir Şahin. Route Prioritization by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process extended Dijkstra Algorithm. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 3-15

Corresponding Author: Bekir Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale