E-ISSN: 2148-9386
Prediction of human error probability for possible gas turbine faults in marine engineering [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 151-163 | DOI: 10.5505/jems.2019.49379

Prediction of human error probability for possible gas turbine faults in marine engineering

Hakan Demirel
Department of Marine Engineering Operations, Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

For all areas where operational activities are, human error possibilities are of critical importance. In this sense, maintenance, management and monitoring of all components in ships powered by gas turbine systems is a condition that must be observed. At this point the importance of human impact is great and plays a critical role. In this study, the probabilities of human error on the 14 critical faults described in the literature for gas turbine components are calculated by the CREAM method in the sense of expert opinions. The results clearly indicate the importance of human impact on faults, and guide the technical personnel to be employed on board ship during the operation. This study provides the basis for further studies in this area.

Keywords: Marine engineering, gas turbine, human error prediction, CREAM

Deniz mühendisliğinde olası gaz türbini arızaları için insan hatası olasılığının tahmini

Hakan Demirel
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, Zonguldak

Operasyonel faaliyetlerin olduğu tüm alanlar için insan hatası olasılıkları kritik öneme sahiptir. Bu anlamda gaz türbin sistemleri ile seyir eden gemilerdeki bütün bileşenlerin bakımı, yönetimi ve izlenmesi gerekli bir durumdur. Bu noktada insan etkisinin önemi büyük ve kritik bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, gaz türbini bileşenleri için literatürde ifade edilen 14 kritik arızadaki insan hatası olasılığı, uzman görüşleri alınarak, CREAM yöntemi ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, arızalar üzerinde insan etkisinin ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde ifade etmektedir ve operasyon boyunca gemide çalıştırılacak teknik personele dikkat etmesi gereken durumlar açısından yol gösterici niteliktedir. Bu çalışma bu alanda yapılacak daha sonraki çalışmalar için temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deniz Mühendisliği, gaz türbini, insan hatası tahmini, CREAM

Hakan Demirel. Prediction of human error probability for possible gas turbine faults in marine engineering. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 151-163

Corresponding Author: Hakan Demirel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale