E-ISSN: 2148-9386
Exergy Analysis of the Refrigerating System of a Ship Operating in Variable Sea Water Temperature Conditions [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 149-155 | DOI: 10.5505/jems.2016.55264

Exergy Analysis of the Refrigerating System of a Ship Operating in Variable Sea Water Temperature Conditions

Veysi Başhan1, Adnan Parlak2
1Yıldız Technical University, Naval Architecture and Marine Engineering
2Yıldız Technical University,Marine Operation Engineering

Exergy destructions of refrigerating system components are calculated in this study by carrying out exergy analysis of a vapor compression refrigeration system on board a ship which operates on variable sea water temperature conditions. The effects of evaporation temperature corresponding to sea water temperature, condensation temperature, sub-cooling, superheating and compressor outlet pressure variances on COP, the 2nd Law efficiency and exergy destruction are parametrically examined. R134A was used as the refrigerating agent in the vapor-compression cooling system. As a result of the study, it was observed that exergy destructions reduce while COP and 2nd Law efficiency increase when sea water temperature decreases. While COP, 2nd Law efficiency and total exergy destruction are found as 2.79, 65%, and 10.87 kW respectively at 40 °C sea water temperature; the values have been calculated as 5.35, 89%, 7.55 kW respectively when sea water temperature is decreased to 18 °C. It was observed that the maximum exergy destructions of the refrigeration system occur in the compressor and in the expansion valve.

Keywords: Exergy, Exergy Destruction, Ship, Refrigeration Systems, COP.

Değişken deniz suyu sıcaklıklarında çalışan bir gemiye ait soğutma sisteminin ekserji analizi

Veysi Başhan1, Adnan Parlak2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Bu çalışmada değişken deniz suyu sıcaklıklarında çalışan buhar sıkıştırmalı bir gemi soğutma sisteminin ekserji analizi yapılarak soğutma sistemi bileşenlerinin ekserji yıkımları hesaplanmıştır. Çalışmada, deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak buharlaşma sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığı, aşırı soğutma sıcaklığı, aşırı kızdırma sıcaklığı ve kompresör çıkış basınç değişimlerinin STK, II. Kanun verimi ve Ekserji yıkımına etkileri parametrik olarak incelenmiştir. Soğutma sisteminin analizinde soğutucu akışkan olarak R134A kullanılmıştır. Çalışma sonucunda deniz suyu sıcaklığı düştükçe STK ve II. Kanun verimi artarken ekserji yıkımlarının ise azaldığı görülmüştür. 40 °C deniz suyu sıcaklığında STK 2.79, II. Kanun verimi %65, toplam ekserji yıkımı 10.87 kW iken sıcaklık 18 °C ye düştüğünde ise STK 5.35, II. Kanun verimi %89 ve toplam ekserji yıkımı 7.55 kW olmaktadır. Soğutma sisteminde en büyük ekserji yıkımının kompresör ve genişleme vanasında olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ekserji, Ekserji yıkımı, Gemi, Soğutma Sistemleri, STK.

Veysi Başhan, Adnan Parlak. Exergy Analysis of the Refrigerating System of a Ship Operating in Variable Sea Water Temperature Conditions. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 149-155

Corresponding Author: Veysi Başhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale