E-ISSN: 2148-9386
Human Error in Grounding Accidents: Case Study for Container Ships [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2015; 3(1): 1-10 | DOI: 10.5505/jems.2015.57966

Human Error in Grounding Accidents: Case Study for Container Ships

Umut Yıldırım, Özkan Uğurlu, Ersan Başar
Karadeniz Technical University, Surmene Faculty Of Marine Sciences, Trabzon, Turkey

OBJECTIVE: The main purpose of the study was to identify the human error-related causes of marine accidents that involve grounding, and bring solution for these accidents.
METHODS: The AHP was used for the analysis of the accident data and the proposed solutions.
RESULTS: Preventive measures for grounding accidents on container ships is increasing the number of watch keeping officers, pre-ship and on-ship trainings, bridge resource management applications, the use of lookouts and the use of the ECDIS device.
CONCLUSION: In conclusion, it was determined that the measure with the highest priority for preventing grounding accidents with container ships is increasing the number of watch keeping officers. Other measures which were effective for preventing grounding accidents are included pre-joining and on-board trainings, bridge resource management applications practices, the use of lookouts, and, finally, the use of the ECDIS device.

Keywords: Container vessels, Grounding accidents, Human error

Karaya Oturma Kazalarında İnsan Hatası: Konteyner Gemileri için Örnek Çalışma

Umut Yıldırım, Özkan Uğurlu, Ersan Başar
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Trabzon

AMAÇ: Çalışmanın temel amacı konteyner gemileri karaya oturma kazalarında insan hatası kaynaklı kaza nedenlerini belirlemek ve çözüm önerileri getirmektir.
YÖNTEMLER: Kaza verileri ve çözüm önerileri analizinde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılmıştır.
BULGULAR: Kazaların önlenmesinde alternatif çözüm önerilerinden vardiya zabiti sayısının arttırılması en yüksek önceliğe sahip olup ardından sırasıyla gemi öncesi-içi eğitim, köprü üstü kaynak yönetimi uygulamaları, gözcü eklenmesi ve son olarak ECDIS cihazının etkin kullanımının önemli olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Konteyner gemilerinde karaya oturma kazalarının önlenmesinde en önemli etmenlerin sırasıyla güverte vardiya zabiti sayısının artırımı, gemi öncesi ve gemide eğitim, köprü üstü kaynak yönetimi gemi içi uygulamaları, gözcü kullanılması son olarak ECDIS cihazı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konteyner gemileri, Karaya oturma kazası, İnsan hatası,

Umut Yıldırım, Özkan Uğurlu, Ersan Başar. Human Error in Grounding Accidents: Case Study for Container Ships. JEMS Maritime Sci. 2015; 3(1): 1-10

Corresponding Author: Umut Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale