E-ISSN: 2148-9386
Fuzzy Fault Tree Analysis of Parted Rope Injuries During Mooring Operations [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 215-227 | DOI: 10.5505/jems.2018.58661

Fuzzy Fault Tree Analysis of Parted Rope Injuries During Mooring Operations

Ali Cem Kuzu1, Yunus Emre Şenol2, Özcan Arslan2
1Piri Reis University Maritime Higher Vocational School, İstanbul, Turkey
2Istanbul Technical University, Maritime Faculty, İstanbul, Turkey

Ships and port operations, which constitute the backbone of the maritime industry, have serious risks due to the nature of the work. Mooring is one of the high-risk operation that is as ancient as the beginning time of maritime transportation. Catastrophic consequences may occur in case of a mooring failure at tanker terminals due to presence of dangerous cargoes. In this study, root causes of mooring accidents revealed by the way of field study and literature review. In scope of the field study, various tankers and terminals inspected in terms of mooring systems and expert opinions received about hazards of mooring operations. Risks associated with parted ropes during mooring operations analysed by using Fuzzy Fault Tree Analysis (FFTA) method. Main purpose of the study is to reveal root causes of mooring operation accidents and eliminate or mitigate risks to acceptable levels associated with parted ropes during mooring operations.

Keywords: FTA, Fuzzy Logic, Mooring Operation, Risk Assessment

Bağlama Operasyonları Esnasında Kopan Halat Yaralanmalarının Bulanık Hata Ağacı Yöntemi ile Analizi

Ali Cem Kuzu1, Yunus Emre Şenol2, Özcan Arslan2
1Piri Reis Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İstanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İstanbul

Pek çok sektörde olduğu gibi denizcilik sektöründe de ölümlere, yaralanmalara, çevre kirliliklerine veya maddi hasarlara sebep olan kazalar yaşanmaktadır. Denizcilik sektörünün omurgasını oluşturan gemi taşımacılığı operasyonları, yapılan işin doğası gereği ciddi riskler barındırmaktadır. Bu riskleri yok etmek ya da kabul edilebilir risk seviyelerine indirgeyebilmek için pek çok emniyet tedbiri uygulanıyor olmasına rağmen gemi operasyonlarında yaşanan kazaların sayısı oldukça fazladır. Gemi operasyonları ile ilgili yaşanmış kazalar ve kaza istatistik raporları incelendiğinde gemi bağlama operasyonlarında yaşanmış olan kaza oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında, Hata Ağacı Analizi yöntemi ile tanker terminal operasyonları için kopan halat yaralanması riski ve buna sebep olan kök sebepler tespit edilmiş olup Bulanık Mantık yöntemi ile de sayısal analizi gerçekleştirilmiştir. Tanker terminal bağlama operasyonlarında görevli gemi ve sahil çalışanlarından oluşan uzman grubu görüşlerine dayandırılarak oluşturulan model ile kopan halat yaralanma kazası risk değerinin hesaplanması ve alınabilecek önlemlerle bu risk değerinin azaltılabileceğinin bilimsel bir yaklaşımla ortaya konması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi Bağlama Operasyonu, Bulanık Mantık, Hata Ağacı Analizi, Risk Değerlendirme

Ali Cem Kuzu, Yunus Emre Şenol, Özcan Arslan. Fuzzy Fault Tree Analysis of Parted Rope Injuries During Mooring Operations. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 215-227

Corresponding Author: Ali Cem Kuzu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale