E-ISSN: 2148-9386
An Assessment for Students’ Perceptions Who Take the Navigation Course for the First Time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 99-104

An Assessment for Students’ Perceptions Who Take the Navigation Course for the First Time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty

Barış Kuleyin, Burcu Çelik, Ali Yasin Kaya
Dokuz Eylül University, Maritime Faculty

The “Navigation” course, one of the basic courses taught at the Department of Marine Transportation Engineering, is of extremely great importance for oceangoing watchkeeping officer training. Effective, efficient and safe movements of ships are greatly dependent on the quality of this training. Likewise, the desired quality in such education and training is closely related with the attitudes of prospective mariners toward the technical concept of “Navigation” The purpose of this study is to scrutinize the perceptions of the students taking this course for the first time. The analysis involves the perceptions formed at the very beginning of the term as well as those transformed at the end of the term. In this direction, a questionnaire designed by Geiger and Ogilby (2000) was conducted twice (first at the beginning and then at the end of the semester) to 61 students in the Maritime
Faculty of Dokuz Eylul University. The questionnaire sought responses to the following questions: 1. Are there any correlations between former (the initial) perceptions regarding the Navigation course in terms of students’ hometown (origin) and the level of success? 2. Are there any correlations between the latter perceptions regarding the Navigation course in terms of students’ hometown and level of success? 3. Have students’ perceptions of Navigation course changed over the period? SPSS 20 packed program and t-tests were used for the analysis of questionnaire data collected through the questionnaire. Thus such a comparative analysis is thought to bring about a thorough assessment of the development believed to be paced.

Keywords: Navigation course, Perceptions of students, Success degree, Hometown.

İlk Kez “Seyir” Dersine Giren Öğrencilerin Derse Yönelik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Uygulaması

Barış Kuleyin, Burcu Çelik, Ali Yasin Kaya
Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde verilen “Seyir” dersi, uzakyol vardiya zabitliği eğitimi için en temel ve önemli derslerden birisidir. Çalışmanın amacı, seyir dersine ilk kez giren öğrencilerin dersle ilgili dönem başı ve dönem sonundaki olası algı farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi’nde öğrenim gören ve seyir dersine ilk kez giren 61 öğrenciye, dönem başında ve dönem sonunda olmak üzere iki defa Geiger ve Ogilby (2000) tarafından geliştirilmiş olan bir anket formu uygulanmıştır. Söz konusu anket, şu sorulara cevap aramaktadır: 1) Öğrencilerin seyir dersine yönelik dönem başı algıları öğrencilerin memleketleri ve başarı düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu? 2) Öğrencilerin seyir dersine yönelik dönem sonu algıları öğrencilerin memleketleri ve başarı düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu? 3) Seyir dersine yönelik olarak öğrencilerin algısında eğitim periyodu sonunda bir değişiklik meydana gelmiş midir? Anket verilerinin analizinde SPSS 20 paket programı ve bağımsız t-testi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seyir dersi, Öğrencilerin algıları, Başarı derecesi, Memleket.

Barış Kuleyin, Burcu Çelik, Ali Yasin Kaya. An Assessment for Students’ Perceptions Who Take the Navigation Course for the First Time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 99-104

Corresponding Author: Barış Kuleyin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale